Nes til Ahus

Å få Nes til Ahus i steden for dagens delte tilbud mellom Ahus og Kongsvinger er sammen med et bedret togtilbud på Kongsvingerbanen Nes Venstres store saker i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ahus

Foto: nn

Etter endt utbygging fremstår Akershus Universitetssykehus som et av Europas mest moderne sykehus. Som innbyggere i Akershus mener Nes Venstre at innbyggere i Nes skal kunne benytte seg av tilbudet der. Dette er derfor en av to hovedsaker som Nes Venstre spiller inn i valgkampen.

Slik situasjonen er i dag har vi fritt sykehusvalg kun på individnivå, og kun om du har et planlagt behov. Nes kommune har ikke fritt sykehusvalg, dette mener Nes Venstre er å bakbinde lokaldemokratiet. Kommunestyret i Nes har sakt tydelig i fra om at de ønsker at Nes kommune skal sokne til Ahus og flere interesseorganisasjoner i Nes har gitt uttrykk for det samme. At dette overstyres av sentrale myndigheter viser bare at de ikke har nærhet til problemstillingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**