Togaksjon på mandag

Det må bli enklere å reise kollektivt. Derfor vil Venstre satse på jernbanen. Mandag presenterer vi vår samferdselspolitikk mellom 05:30 og 09:00 på Halden Stasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Toget Bergen

Foto: MK

Et godt togtilbud gir renere miljø og bedre fremkommelighet på veiene. Østfold Venstre vil være pendlernes stemme på Stortinget. Østfold er et fylke i stor vekst og stadig flere benytter Østfolds
muligheter til å pendle til arbeid. Dette er en utfordring for miljøet og fremkommeligheten i fylket. Venstre har ambisiøse mål om en bedre kollektivtrafikk med et raskere og mer presist togtilbud. Om Østfold Venstre kommer på Stortinget vil Østfoldbanen og pendlerne få en klar og tydelig røst som setter miljø, kunnskap og velferd først.

Venstre vil:
ha en storsatsning på jernbane i Østfold med flere og mer presise avganger
åpne for flytoget til Moss lufthavn Rygge
åpne for togtrafikk mellom Indre Østfold og Fredrikstad
redusere reisetiden med tog innen 2020 til 80 minutter mellom Oslo S og Halden
utvikle Østfold til et sykkelfylke
innføre strakstiltak for å løse togkaoset rundt Oslo
ha millionsatsing på kollektivtrafikk i Moss og Nedre Glomma
bygge ut dobbeltsporet mellom Oslo og Ski så fort som mulig
redusere prisen på månedskort for studenter
anbudsutsette flere togstrekninger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**