– Viktig at asylbarn får barnehagetilbud, mener Venstre

Formannskapet i Arendal diskuterte høringsforlsag til endringsforslag i barnehageloven i går. Venstres Jan Kløvstad gav honnør til godt sakspapir fra rådmannen. Les i

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Agderposten om diskusjonen:

Asylbarn inn i barnehager
For at asylsøkerbarn skal få barnehageplass i Arendal, ønsker kommunen statlige midler til ekstra pedagogisk ressurs og at andre enn kommunen betaler plassen.

(av Irene Hegge Guttormsen [email protected] 957 46 871)

Planutvalget i Arendal diskuterte i går kunnskapsdepartementets endringsforslag i barnehageloven.

– Vanskelig

Forslaget er å også gi barn av asylsøkere rett til barnehageplass, noe de ikke har i dag.

– Det blir vanskelig for barnehager å ha plasser i beredskap. det må være frivillig å ha slik beredskap, mente Ingebjørg Amanda Godskesen (Frp).

– De har ikke plikt til å ha plasser stående ledig, men har vi ikke plasser, må vi skaffe det. Asylsøkere skal på lik linje med andre ha rett til plass, repliserte rådmann Harald Danielsen.

Rådmannen fikk de folkevalgte med på at kommunen skal sette en del forutsetninger for å støtet høringsforslaget fra Kunnskapsdepartementet:

– UDI eller mottaket må betale barnehagen etter høyeste betalingssats for disse barna, mottakene må ha et koordineringsansvar mellom barnehage og foresatte og at det skal følge med statlige midler til ekstra pedagogisk ressurs for å få til god sosial læring og sosialt samspill.

– Fantastisk

Irene Henriksen Aune (H) syntes dette høres bra ut.

– Og jeg har sett en fantastisk utvikling blant barn i slike situasjoner som får være i barnehage, sa Jan Kløvstad (V).

– Stabilt og trygt

– Arendal kommune støtter departementets vurderinger av den spesielle situasjonen disse barna er i og mener at et barnehagetilbud vil bidra til et trygt og stabilt opplærings- og oppvekstmiljø, skriver
saksbehandler Unni Fremmerlid.

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1. januar 2009. I loven fremgår det at barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Barn av asylsøkere regnes ikke som bosatt før asyl er innvilget og en kommune har tatt dem imot for varig bosetting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**