Det er ikke bare Venstres politikk som er god…

Vestfold Venstre var til stede med stand i markedsgata på Svelvikdagene lørdag. Det var en godt besøkt Venstre-stand med mange interessante debatter og spørsmål knyttet til vårt framtidsrettede og gode politiske program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Svelvikdagens markedsgatearrangement foregikk i et strålende sommervær, og det var mange tusen mennesker som beveget seg i gata mellom de ulike stands og boder.

 Karin S. Frøyd, Per Martin Berg og Kåre Pettersen på plass i Svelvik

Karin S. Frøyd, Per Martin Berg og Kåre Pettersen på plass i Svelvik

Fra Vestfold Venstre deltok vi for første gang, og det var svært mange som ville vite mer om vår politikk. Det ble også rom for noen debatter om ulike temaer fra folk som var innom.

Fra Vestfold Venstre deltok vår 1. kandidat til Stortingsvalget, Kåre Pettersen i tillegg til org. nestleder Karin S. Frøyd. I tillegg var lokallagslederen fra nabokommunen Sande, Per Martin Berg, å treffe i Svelvik denne varme sommerdagen.

Dersom du ikke var innom var stand i markedsgata, kan du finne mer om vår politikk ved å klikke deg inn på disse linkene:

Vestfolds brosjyre

Fylkes-/kandidatbrosjyre for Vestfold

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Kortversjon av Venstres stortingsvalgprogram

Fullversjon av vårt storingsvalgprpogram

Og så tilbake til overskriften:
I en høyst uoffisiell test blant den yngre del av Svelviks innbyggere ble Venstres valgkampdrops kåret til vinner i skarp konkurranse med de andre politiske partiene! Så det er mer enn vår politikk som er god ;o)

Venstre-drops
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**