Venstre fram på meningsmåling i Nord-Trøndelag

Venstre går fram 1,2 prosent i forhold til forrige stortingsvalg i Nord-Trøndelag på en meningsmåling Scentio har gjort for Trønderavisa. Venstre får en oppslutning på 5,5 prosent og stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad beholder stortingsplassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Venstres stortingskandidat Andre N. Skjelstad er godt fornøyd med målingen. -Dette er en god måling for Venstre, som ikke har tradisjon for å få uttelling på målingene så tidlig i valgkampen. Jeg er godt fornøyd med at vi kommer inn på tinget med utjevningsmandat. Videre ser jeg behovet for at vi må jobbe intenst med å få større oppslutning slik at vi kan sikre mandatet, sier Skjelstad.

I tillegg til feltet jeg har hatt ansvar for som partiets sosialpolitiske talsmann, har jeg tatt opp mange nordtrønderske saker. Jeg mener jeg har gjort en god jobb for fylket vårt, sier Venstrepolitikeren. Han vil spesielt jobbe for å bedre vilkårene for landbruket, og for å forbedre dagens samferdselstilbud med hurtigtog mellom Steinkjer og Trondheim og en helhetlig opprustning av Rikevei 17 mellom Steinkjer og Namsos. -Samferdsel er en viktig faktor for å modernisere Nord-trøndelag, sier Skjelstad. Videre vil Venstres valgkamp i stor grad handle om å sikre gode lærere til barna våre og gode rammevilkår for næringslivet, avslutter Andre N. Skjelstad.

Meningsmålingen
Venstre 5,5 prosent – fram 1,2
AP 40,8 prosent – fram 0,8
SV 8,0 prosent – tilbake 3,5
Frp 16,8 prosent – fram 1,9
Høyre 7,7 prosent – fram 0,8
SP 14,2 prosent – tilbake 2,1
KrF 6,4 prosent – fram 1,7

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**