Delte ut morgenkaffe

Unge Venstre sto opp tidlig for å dele ut kaffe og flyveblader til bussreisende i Bergen. Flyvebladene presenterte Venstres tiltak for et bedre kollektivtilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kaffeaksjon

– I dag står veitrafikken for 56% av klimagassutslippene i Bergen. Skal man redusere utslippene av klimagasser må flere reise kollektivt, og det krever et mye bedre kollektivtilbud enn det man har i dag, understreker Erlend Horn, fylkesleder i Hordaland Unge Venstre. Sammen med ungdomskandidat Runar Mæland og andre engasjerte liberale morgenfugler, stilte han seg opp med kaffekannen på busstoppene i Bergen.

Kaffeaksjon

Fokus på kollektivtransport
– Folk var både positive og glade for kaffen. Et bedre kollektivtilbud er viktig for Bergen og omegn, og det ville vi sette fokus på, forteller Horn. – Det virket som om folk var enige med oss. Vi fikk i hvert fall mange positive tilbakemeldinger, smiler han.

Blant tiltakene Venstre presenterte:
– Statlige midler for videre utbygging av Bybanen
– Innføre et kollektivkort som kan brukes over hele landet
– Redusere reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo til fire timer innen 2020
– At lokaltoget til Arna også inngår i enhetstaksten
– Redusere prisen på månedskort
– Etablere en statlig belønningsordning for byer som bygger sammenhengende sykkelveinett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**