Foreslår 1000 nye studentboliger i Bjørvika

Venstres Ola Elvestuen foreslår at det bygges 1000 nye studentboliger i Bjørvika. Han ser for at disse plasseres bl.a. der hvor trafikkmaskinen er i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Venstre vil ha studentboliger i tilknytning til de kommersielle delene av nye Deichmanske bibliotek og Munch-museet i det nye Bjørvika, sier Ola Elvestuen. Dette gjelder den kommersielle delen av tomtene, som er i tilknytning til selve kulturbygningene, sier nestleder i Venstre og leder av Byutviklingskomiteen i Oslo Ola Elvestuen til NRK Østlandssendingen.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Høyaktuelt
Bystyret er i ferd med å behandle en ny reguleringsplan for området. Bestillingene for denne reguleringsplanen kommer i august. Det er møte i byutviklingskomiteen den 19. august og møte i bystyret den påfølgende uka. Det er med andre ord høyaktuelt å få en diskusjon om bruken av dette området på banen nå. Ideen om studentboliger på disse tomtene var også del av juryvurderingen til juryen for nye Deichmanske bibliotek.

– Med studentboliger får man mange leiligheter og mye folk, som man trenger i et område som Bjørvika. Studentboliger vil samspille godt med biblioteket og kulturområdene – studenter vil kunne bruke området, og være med på å skape liv i Bjørvika. Dette gir også større variasjon og mangfold i type boliger og befolkningssammensetning, sier Elvestuen.

– Vi trenger studentboliger i Oslo, i Bjørvika kan man få i alle fall 800, kanskje flere, mener Elvestuen. – Byen vokser, og studentmassen likeså. Bjørvika har en unik beliggenhet, og er med på å gjøre Oslo mer attraktivt både som by og studiested, sier Elvestuen

Ber regjeringen fjerne kostnadsgrensen og heve tilskuddet
Når det gjelder praktisk gjennomføring så er det Hav eiendom som eier tomtene. De opererer på oppdrag fra Oslo Havnevesen og Oslo kommune. Det som er viktig for Hav Eiendom er at prosjektene er gjennomførbare. Venstre ser for seg et opplegg i samarbeid mellom det offentlige og private. Denne planen skal kunne gjennomføres. Men noen grep kan gjøre prosjektet enklere.

– For eksempel bør Regjeringen gripe inn og fjerne kostnadsgrensen for studentboliger, som i dag er en bremse for bygging av studentboliger i pressområder, særlig i byene. Venstre har også foreslått å heve tilskuddet per hybelenhet til 300.000 og sørge for en årlig indeksregulering, sier Elvestuen.

– Vi har vært i kontakt med, og har støtte fra, studentorganisasjoner og Velferdstinget i Oslo. Dette vil bli et viktig prosjekt både for Oslo som studentby, og for Bjørvika som levende bysenter, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**