De 4 viktigste grepene i asylpolitikken

Regjeringens asylpolitikk virker ikke. Venstres Trine Skei Grande mener det er fire grep som må tas i den norske asylpolitikken Hun kritiserer AP og FrP for feilslått politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Trine Skei Grande vil ha asylsøkere raskere identifisert, integrert, satt i jobb eller sendt ut.

I september i fjor presenterte regjeringen 13 tiltak for å begrense antallet asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse. Tiltakene kom i tillegg til endringer annonsert av regjeringen forbindelse med revidert nasjonalbudsjett på forsommeren 2008. Venstre mener tiltakene ikke fungerer, og mener staten må bruke mer penger på institusjonene i asylprosessen for å få et mer effektivt system.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

– Det er en konkurranse om å høres ut som Frp, der det gis et inntrykk av at dette er en bølge, det er det ikke. Dette er en naturlig konsekvens av konfliktnivået i verden, sier Skei Grande til Dagbladet.

Venstre mener følgende 4 grep må tas i asylpolitikken:

1. Raskere saksbehandling og rask identifisering. Det krever mer penger. Venstre har i alle våre budsjetter prioritert dette. Først og fremst er det viktig å få på plass et elektronisk saksbehandlingssystem og mer profesjonell drift av utlendingsforvaltningen. Venstre har foreslått å opprette en nasjonal identitets- og dokumentasjonsenhet. Kompetansen på dette området er i dag spredt og ikke et prioritert område i utlendingsforvaltningen. Det fører til lang saksbehandlingstid og dårlig rettssikkerhet for den enkelte asylsøker. Venstre mener det vil være hensiktsmessig å samle fagkunnskap om identifisering av asylsøkere som ankommer uten identitetspapirer.

2. La asylsøkere jobbe. Det er en utfordring at det i visse land synes å herske en viss tro om at det er enkelt å få opphold i Norge og at det "vokser penger på trær" i dette landet. Asylsøkere bør jobbe fra dag 1.

3. Vi må få mindre mottak, ikke større. På store mottak utvikler det seg lett subkulturer om hvordan man skal utnytte det norske systemet. Integrering bør starte fra dag 1.

4. Send ut asylsøkere med avslag raskere. Det krever flere utsendelsesavtaler med andre land og mer penger til Politiets utlendingsenhet (som står for utsendelse).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**