På tur med Tenden

Stortingsrepresentant og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen startet valgkampen på Romerike med å reise kollektivt mellom Gjerdrum og Oslo med buss i morgenrushet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Reisende fra Gjerdrum, Nannestad og Hurdal har tatt opp behovet for et kollektivfelt mellom Skedsmovollen og Hvam. Tenden reiste med buss på denne strekningen for å oppleve pendlernes hverdag. Sammen med seg hadde Borghild Tenden (1.kandidat) og Inge Solli (3.kandidat og fylkesvaraordfører).

– Akershus Venstre har som mål at kollektivtransport skal være et reelt alternativ i alle deler av fylket. For å få dette til trengs det penger, og Venstre har derfor gått inn for å utvide den såkalte belønningsordningen for kollektivtrafikken. Blant de viktigste tiltakene på Romerike, er det å få til kollektivfeltlangs riksvei 120 nord for Skedsmokorset og langs E6 mellom Skedsmovollen og Hvam, sa Borghild Tenden, 1. kandidat for Akershus Venstre.

 Borghild Tenden kom med bussen.

Borghild Tenden kom med bussen.
Foto: Kristin Over-Rein


Vil styrke kollektivtilbudet til Hurdal

Venstre i Hurdal har det siste året arbeidet for å få en bedre kollektivløsning, ikke minst i forbindelse med arbeidspendling. — Det er prisverdig og jeg håper det vil gi resultat. Samtidig har vi fra fylkeskommunens side gjort en del ved å samle ansvaret for kollektivtilbudet i et selskap. Det er også
gjort en del med soner og takster, som er viktig, men det hjelper lite hvis tilbudet nesten er helt fraværende, sier Inge Solli, fylkesvaraordfører og tredjekandidat på Venstres Akershus-liste.

Se også dagens papirutgave av Romerikes Blad og Eidsvoll Ullensaker Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**