Et valg om langt mer enn rødt eller blått

Vi hører alle at valget står mellom Jens eller Jensen. Det er ikke et valg mellom rødt eller blått, men et valg mellom de som vil fornye Norge og de som vil at ting skal være slik de alltid har vært.
De virkelige alternativene finnes i det sosialliberale sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre skal ikke vinne valget med mer penger til alt, eller bruke trusler om "enten mer fellesskap eller mer skattelette". Vi skal vinne valget med framtidstro, sosialliberale verdier og moderne politiske løsninger.

Vi har stor tro på enkeltmennesket og at det i alle mennesker finnes egenskaper som gjør hver og en av oss unike.

Det må tilrettelegges for at skaperevnen hos hver og en av oss blir utviklet. Venstre er tydelige på at vi ønsker en skole for å lære. En skole med innhold. En skole med gode oppdaterte lærere som er trygge i sin skolehverdag.

Regjeringen ønsker et sterkt offentlig Norge hvor staten skal tilrettelegge og helst også være på eiersiden: Vi ønsker nyskaping. Morgendagens velferds- Norge vil være helt avhengig av at nye framtidsrettede arbeidsplasser skapes. Det må tilrettelegges for de som tør og vil satse. Venstre ønsker en kraftig satsing på høyskoler og forskning. Vi vil bygge kunnskapssamfunnet!

Kåre_fylkesbrosjyre

Norge har store fortrinn som teknologinasjon og har alle muligheter ved en sterkere satsing på nye energi – og miljøvennlige løsninger. Som en stor oljenasjon har vi en forpliktelse til å finne nye løsninger. Ved denne satsingen får vi en kinderegg-løsning; nye framtidsrettede arbeidsplasser, fokus på alternative miljø og energiløsninger samt oppfylt vårt spesielle miljøansvar. La ikke valget i klimapolitikken stå mellom handlingslammelse og handling. Vi må ta steget over i lavutslippssamfunnet!

Venstre vil i neste stortingsperiode ha fokus på helse – og sosialområdet. Det må ses med helt nye øyne på hvordan vi bruker pengene innenfor pleie og omsorg, fordi det ikke lenger holder bare å sende mer penger inn i systemet.

Venstre vil ha desentralisering og mer lokalt demokrati. Kommunene må gjøre mer, staten mindre. Ikke minst i helsesektoren. Sterkere og større kommuner med flere oppgaver vil gi gode løsninger nærmere der folk bor. Antall eldre i samfunnet vil mangedobles de nærmeste tiårene og vi må kunne være stolte av å gi en verdig eldreomsorg. Løsningen er en reform av velferdssamfunnet!

Ikke rødt, ikke blått men den tredje vei!

Kåre Pettersen
1 kandidat Stortingsvalget for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**