Opprop for en borgerlig politikk

– Venstre, Krf, Høyre og Sp står for en ansvarlig borgerlig politikk og bør gå sammen om å danne regjering sier 1.kandidat Eivind Brenna. Han har tatt initiativ til et opprop om å danne en bredt sammensatt borgelig regjering. – Frp er ikke et borgerlig parti fordi partiet fører en uansvarlig finanspolitikk som vil kunne føre til både sterk inflasjon og høye renter, sier Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre, Krf, Høyre og Sp ser ut til å få mellom 30 og 40% av stemmene.

En slik bred borgerlig regjering vil kunne bidra med følgende:

En bedre næringspolitikk og bedre rammebetingelser for småbedrifter og grundere.

En bedre distriktspolitikk med en ny landbrukspolitikk og utflytting av flere statlige arbeidsplasser og satsing på bygdenes egne ressurser.

En bedre kulturpolitikk. Vi ville komme bort fra AP sin sentralstyring og Frp sitt forsøk på å fjerne all kulturstøtte.

En bedre skattepolitikk – formuesskatt på arbeidende kapital må fjernes

En anstendig flyktningepolitikk – en streng vurdering av asylsøkere og en ærlig vurdering av arbeidssøkere.

En sterkere samferdselssatsing. Alle de anstendige borgerlige partier ønsker seg en sterkere satsing på samferdsel enn dagens regjering. Vi må benytte vår rikdom til å bedre infrastrukturen.

En regjering med en klarere miljøprofil. En slik regjering ville ha flertall for mer alternativ energisatsing og kan i seg et forbehold mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

En bedre politikk for forskning og høyere utdanning. Dagens regjering har operert med et hvileskjær og det er stort behov for en sterkere satsing på kunnskapssamfunnet.

En politikk for en bedre skole. Tydeligere satsing på kvalitet i skolen. Styrking av lærernes autoritet

Vi oppfordrer de borgerlige partiene til å støtte dette oppropet. Minst en tredjedel av norges befolkning ønsker et alternativ til en regjering med Ap eller Frp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**