15 punkt for et nyskapende samfunn

Venstreleder Lars Sponheim har oppsumert Venstre i 15 for et mer velfungerende og nyskapende Norge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstres 15 punkt i kortform
1. Rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende.
2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning (“Business Angles”)
3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.
4. Reduksjon av trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende.
5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
6. Lettelser/betinget fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.
7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.
9. Økte fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.
10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
12. Øke samtlige beløpsgrenser og timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.
13. Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap Klimatek for investering i og utvikling av klimateknologi.
14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.
15. Et mer fleksibelt arbeidsliv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**