Full klaff i næringspolitikken

Samme dag som Venstre legger fram sin 15-punktsliste for flere kunnskapsbedrifter og et enklere og nyskapende Norge, lanserer NHO sin karakterbok over partienes næringspolitikk – NHOs partibarometer. Den gir så og si full klaff for Venstre – og karakteren 5.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


NHO har vurdert “hvilken effekt partienes politikk for neste stortingsperiode vil ha på vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet” – og om politikken “fremmer en langsiktig, omstillingsdyktig og verdiskapende utvikling for Norge. Les hele rapporten her.

Karakter 6 for kunnskap, verdiskaping og samferdsel
I kategorien for kunnskap får Venstre som eneste parti karakteren 6. – Det glir godt inn i en sammenheng der Venstre systematisk har prioritert kunnskap og forskning, og der byggingen av kunnskapssamfunnet er en av Venstres viktigste saker i valgkampen, sier Venstres leder Lars Sponheim.

 Venstre får toppscore fra NHO på kunnskap, verdiskaping og samferdsel.

Venstre får toppscore fra NHO på kunnskap, verdiskaping og samferdsel.
Foto: Microsoft

Også i kategoriene for verdiskaping og samferdsel får Venstre 6, begge steder sammen med Høyre. I kategorien for arbeidsliv er det Venstre og Frp som får best score, med 4. I kategoriene for konkurranse, innovasjon og nyskaping, offentlig sektor, og Norge i verden, får Venstre alle steder 5.

Trekk for en god miljøpolitikk
Samlet er det bare Høyre som får en høyere score enn Venstre, 5+. Det eneste som trekker ned for Venstres vedkommende er energi- og klimapolitikken, der Venstre får karakteren 2 og NHO uttaler at “partier som sier nei til oljeboring i nord og som vil pålegge norsk industri særegne klimaavgifter, får minus i margen”.

 Venstre lever godt med trekk for motstand mot olje i nord, sier Lars Sponheim.

Venstre lever godt med trekk for motstand mot olje i nord, sier Lars Sponheim.
Foto: Luth

– En slik karakter lever Venstre godt med når den er gitt under de forutsetninger NHO her tilkjennegir, sier Lars Sponheim. – Jeg tror tiden vil vise at også næringslivet ser seg tjent med en omstilling til lavutslippssamfunnet. Venstres syn på klima, kunnskap og verdiskaping henger nøye sammen.

Regjeringen på bånn
Mens opposisjonspartiene varierer fra karakteren 4 til 5+, får regjeringspartiene fra 2+ til 4. – NHOs undersøkelse illustrerer klart at vi har en regjering som har en forferdelig dårlig politikk for bedrifter og næringsliv. Vi har en finansminister som utelukkende tenker på hvordan penger skal brukes, og ikke hvordan samfunn og næringsliv bygges og utvikles, avslutter Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**