– Fullstendig ute å kjøre

– Norsk narkotikapolitikk har utviklet seg mer i retning av en overordnet moraldebatt enn å handle om konkrete løsninger. Det som mangler i norsk rusomsorg er politisk ledelse, sier Ola Elvestuen til Dagbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Ola Elvestuen reagerer sterkt på dagens ruspolitikk.

Ola Elvestuen reagerer sterkt på dagens ruspolitikk.
Foto: Kåre Pettersen

Venstres nestleder Ola Elvestuen reagerer sterkt på oppslaget om narkomane Borge Andersen som ble fratatt metadon etter å ha sprukket, og mener dette er tragisk og skandaløst. – Dette er i praksis å ta medisinen fra syke mennesker, og ingen andre syke i Norge blir behandlet på denne måten. Her får man medisin fordi man har et rusproblem, så mister man medisinen fordi man ruser seg. Det er et stort paradoks, sier Elvestuen til Dagbladet.

Trenger nytt regelverk
– Hvilken hensikt skal det ha å gjøre dette? Ingen får et bedre liv ved å bli fratatt medisin. Vi må få slutt på det rigide LAR-regelverket som gjør dette mulig, mener Elvestuen. – Det er helt uakseptabelt å kaste voksne folk på gata. Rusmisbrukere har krav på individuell behandling som alle andre.

Elvestuen foreslår derfor bl.a. at fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV, og at kriterier for inntak og utskrivning i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) skal vurderes individuelt.

 4000 rusavhengige står i kø for behandling.

4000 rusavhengige står i kø for behandling.
Foto: Microsoft

Vil ha ny minister
– Neste gang vil jeg ha en minister som vet hva han vil før han blir minister. Bjarne Håkon Hanssen har vinglet i spørsmålet om heroinassistert behandling. Venstre er det eneste partiet som har programfestet gratis utdeling av heroin til de tyngste misbrukerne. Det er på tide å innse at narkotika er kommet for å bli, og at det alltid vil være noen som ikke får den hjelpen de trenger i dagens behandlingsapparat, sier Elvestuen til Dagbladet. Venstre vil også ha en garanti om at parienter som gjennomgår avrusning får plass på videre behandling innen 24 timer.

– Situasjonen i rusomsorgen er tragisk. 4000 mennesker med rusproblemer står i kø for å få behandling. Det bør få helseminister Hanssen til både å tenke nytt og ikke minst handle i rusomsorgen. Venstre sikret pasientrettigheter for rusavhengige under forrige regjering. Under dagens regjering har vi sett lite annet en politiaksjoner og høyttenkning fra helseministeren. Det redder ikke liv.

Mer om Venstres politikk på rus

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

24 timers behandlingsgaranti
Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter akuttavrusning. Svært mange dødsfall ved overdose skjer etter avrusning. Systemet i rusomsorgen i Stockholm fungerer på den måten at etter akuttavrusning i klinikk, får alle med seg en avtale om behandling innen 24 timer. Dette er viktig fordi risikoen for overdose er svært stor etter akuttavrusning da kroppen er svak etter behandling.I Norge bruker vi svært mye penger på akuttavrusning og så sender vi rusavhengige rett ut på gata etterpå. Det er mulig å styre systemet slik at man får til det samme i Norge som man greier i Stockholm, nemlig en 24-timersgaranti for behandling etter akuttavrusning.

Heroinassistert behandling
Rusavhengige har ikke tid til å vente på helseminister Hanssens rusutvalg som først konkluderer i 2010. En størrre rusakutt kombinert med en slik 24 timers behandlingsgaranti kan redde liv.
Venstre har i likhet med Hanssen også innhentet kunnskap og tatt debatten om heroinassistert behandling og partiet vedtok bl.a. på sitt landsmøte å gå inn for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for rusavhengige som har prøvd all annen behandling. På tross av at Helseminister Hanssen har innhentet kunnskap om heroinassistert behandling og ført an i den offentlige i debatten, vil han ikke konkludere om heroinassistert behandling og har i stedet satt ned et utvalg som skal se på dette. Venstre mener dette er tafatt. Helseminister Hanssens rusutvalg redder ikke liv.

Dette må på plass:
Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.
Etablere flere akuttavrusningsplasser.
Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.
At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.
At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.
At det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen.
At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.
At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.
Innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**