Ønsker velkommen til næringspolitisk oppvaskmøte

Små og store bedrifter på Ringerike har i de senere år blitt nedbemannet eller blitt helt lagt ned. Med dette som bakgrunn ønsker Ringerike Venstre velkommen til næringspolitisk møte 25. august kl. 19.00. Både Ulla Nordgarden og Helge Stiksrud har meldt sin ankomst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Ringerike Venstre står som arrangør av dette næringspolitiske møtet, hvor man også har anledning til å “grille” Buskerud Venstres førstekandidater, Ulla Nordgarden og Helge Stiksrud.
Kom med dine innspill om positiv utvikling av vårt eget lokalsamfunn.
Det er lav takhøyde og Ringerike Venstre er lydhøre for alle innspill, både negative og positive.
Ønskes det mer informasjon om dette møtet, kontakt; Helge Stiksrud, tlf. 90018074

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**