Øystein Haga vil løfte det kulturbaserte næringsliv

Kunstnere er en mangfoldig gruppe. I kulturpolitikken er en av hovedutfordringene å legge til rette for at flest mulig skal kunne leve av sin kunst. Kulturpolitikken handler derfor også om en god næringspolitikk, spesielt rettet mot småbedrifter og enkeltmannsforetak innen kultursegmentet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget

Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget
Foto: Jan Einar Henriksen

Gjennom den generelle næringspolitikken vil Venstre legge til rette for at kunstnere får bedre muligheter og rammevilkår for å skape sin egen arbeidsplass.

Der hvor andre partier er opptatt av kreativitet og skaperkraft som noe som er bra for en arbeidsgiver, bedriftseier eller for fellesskapet, er Venstres innfallsvinkel at det først og fremst er bra for den enkelte. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Det å forene kultur og næring betyr å satse på framtidige arbeidsplasser som ennå ikke er skapt. Det kulturbaserte næringslivet bygger det kreative Norge.

Les hele saken her.

Godt valg – stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**