Venstre kritisk til hastemøte om Holt skog

Nok en gang arrangeres det kommunalt informasjonsmøte om Holt skog på svært kort varsel, og uten at mindretallet er invitert til å presentere sitt syn. Skal kommunen være en kampanjeorganisasjon for private utbyggere, spør Venstres Ivar Ruud Eide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Holt skog

Foto: Ivar Ruud Eide

Mandag 17.08.2009 inviterte ordførerer Thore Vestby til folkemøte om utbyggingen av Holt Skog i Amta. Møtet skulle holdes dagen etter. Etter kritikk fra Frognmarkas Venner for kort varsel ble møtet utsatt en dag. Medlemmene av utvalg for plan- og byggesaker, som har reguleringssaken til behandling, måtte lese om møtet i avisen.

Utvalget måtte ved en tidligere anledning pålegge kommunen å arrangere et informasjonsmøte om denne saken på nytt, nettopp på grunn av kort varsel. Det blir nærmest å holde MPB-utvalget for narr når ordføreren nå holder et informasjonsmøte med kortere varsel enn noen gang tidligere, sier Venstres kommunestyrerepresentant Ivar Ruud Eide.

Kommunen er under vurdering av sivilombudsmannen for mulige saksbehandlingsfeil i behandlingen av dette næringsområdet. Venstre mener derfor at det burde utvises stor varsomhet i forhold til at prosessen fremstår som åpen og legitim. Da burde i det minste ansvarlig utvalg være med på laget når informasjonsmøter skal arrangeres, og det burde legges opp til en møteform der både forsvarere og kritikere inviteres til å holde innlegg. Eide karakteriserer i Amta 19.08.2009 en møteform der dette ikke er tilfelle som nærmest udemokratisk.

Ivar Ruud Eide

Foto:

Dersom det skal arrangeres informasjonsmøter om pågående politisk prosess der bare utbyggers planer og ikke mindretallets syn skal presenteres, mener Venstre at det ikke er naturlig at kommunen er arrangør. Når ordføreren setter sitt navn under et slik ensidig opplegg fremstår kommunen som en kampanjeorganisasjon for private utbyggere, mener Eide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**