Vil være los for Riksvei 17

I 2011 skal Stortinget si ja eller nei til ny bomveg mellom Steinkjer og Namsos. -Vegen vil være avgjørende for framtida til både Verran og Namdalseid. Derfor er det viktig å få folk på Stortinget som kan lose prosjektet i mål, sier Venstres stortignsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Alle berørte kommuner har sagt ja til det gigantiske prosjektet fra Asp til Spillumshøgda. Et slikt ja var en forutsetning for at fylkesrådet skulle gå videre med saken. Det har de nå gjort , og i sitt handlingsprogram for årene framover går rådet inn for å bevilge 520 millioner kroner til prosjektet. dermed ligger alt til rette for grønt lys også fra fylkestinget, som skal behandle saken 30. september. -Alle fylkespartiene er enige om dette. Derfor er vi optimistiske i forhold til at det skal bli flertall i fylkestinget, sier Skjelstad.

Viktig valg
Klarsignal fra fylkestinget betyr at penger og finansiering er på plass. Resten av de 1,3 milliarder kronene prosjektet er beregnet å koste skal skaffes til veie gjennom bompenger. Først må Stortinget godkjenne bompengefinansiering. Dette skjer trolig i 2011. Nettopp derfor er stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad på hogget: -Her blir det viktig å ha folk som kan lose prosjektet gjennom Stortinget. Er det noe jeg kan garantere, så er det at jeg brenner for dette prosjektet, sier Skjelstad.

Tok initiativet
Bedre vegforbindelse mellom Verran og Steinkjer er ingen ny fanesak for Venstrepolitikeren, som i 2003 gikk til valg på alternative vegløsninger, blant annet over Rambergholmen. Tre år senere klarte han som stortingsrepresentant å få samlet ordførerne for kommunene rundt Riksvei 17 til felles møte på Hjellbotn, og sparket i gang det som etter hvert er blitt et milliardprosjekt, som blant annet omfatter bru over Hjellbotn, tunnel under dyrkajorda på Namdalseid, farvel til Bangsundsvingene og ny tilførselsveg fra Malm sentrum og fram til nye Riksvei 17 over Strømnestangen.

Sentral strekning
Riksveg 17 er sentral i Nord-Trøndelag. Dette er nemlig korteste veg mellom Steinkjer og Namsos, og en viktig transportåre for næringslivet i området. Strekningen mellom Asp og Namsos er også en viktig turistveg, ettersom dette er starten på kystriksvegen.

På enkelte strekninger passerer opptil 3750 biler hver dag. Gjennomsnittet for hele strekningen er 2700 biler. Til sammenligning kjører 2200 biler langs E6 mellom Asp og Grong. 1/6 av trafikken på Riksveg 17 er tungtrafikk på svingete veger med massevis av avkjørsler, smal vegbane og manglende eller ikke-eksisterende vegskulder.

Riksvei 17-prosjektet ble etablert etter initiativ fra ordførerne i Verran, Namdalseid, Steinkjer og Namsos. Etter hvert har også Flatanger og Osen deltatt i arbeidet. Målet er å få gjennomført en helhetlig utbygging av Riksvei 17 fra Steinkjer til Namsos. -De fleste av oss har vært krystallklare på at en slik helhetlig løsning for hele strekningen er eneste måte å gjøre dette på. Og da må det bompenger til, sier Andre N. Skjelstad.

Billigere tross bomvei
Nyvegen kan stå ferdig om ti år, og vil tross bompenger gi billigere kjøreturer mellom Steinkjer og Namsos. Vegen skal etter planen nedbetales i løpet av 15 år. -Dette prosjektet vil ha utrolig mye å si for både Verran og Namdalseid, og vil få betydning både for arbeidsplasser og sysselsetting i Innherred Nord, uansett hvilken kommunestruktur vi etter hvert velger. Dette vil være nøkkelen, og er framtidsløsningen for alle kommuner rundt Riksvei 17, sier Andre N. Skjelstad.

-Da vi gikk inn i fylkesrådet var det ingen stor hemmelighet hva som stod øverst på blokka mi. Det var ikke så mange som trodde på dette da jeg begynte å snakke om ny Riksvei 17 i 2003. Nå har vi muligheter til å få prosjektet realisert, sier Skjelstad. Han tror prosjektet vil møte to utfordringer i hovedstaden. For det første vil det komme haugvis av søknader om bompengeprosjekter som Stortinget må ta stilling til. Dessuten må de folkevalgte bli overbevist om at dette er et prosjekt verd å prioritere. -Dette krever litt lobbyvirksomhet. Da er det viktig å ha representanter på Stortinget som har eierskap til Riksvei 17-prosjektet. Og derfor er det viktig at nordtrønderne har dette i tankene når de avgir sin stemme under valget 14. september, sier Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**