Satsingen på kollektivtrafikk har vært altfor svak

Venstre mål er et bedre og mer moderne kollektivtilbud i byområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter press fra Venstre sammen med Kristelig Folkeparti og Høyre måtte regjeringspartiene måtte gi etter og doble belønningsordningen for kollektivtrafikken i 2009-budsjettet som et resultat av klimaforliket i Stortinget. Ordningen er i dag på ca 320 mill. kroner. De borgerlige partiene ønsket å gå lengre, men det ville ikke de rødgrønne bli med på. Vi må ha et regjeringsskifte for å få fart på kollektivsatsingen.
Et sterkt Venstre må til for at vi skal få løftet satsingen på kollektivtrafikken. De rødgrønne partiene har gjort mye positivt innenfor samferdsel de siste årene, men satsingen på kollektivtrafikk har vært altfor svak. Venstre mål er et bedre og mer moderne kollektivtilbud i byområdene, og vi har syv virkningsfulle tiltak for å bidra til dette.

Her er Venstres syv punkter for en bedre og mer moderne kollektivtrafikk i neste stortingsperiode:

1. Økte bevilgninger over belønningsordningen for kollektivtrafikken for å premiere kommuner og fylker som satser kollektivt med over 1 milliard kroner i året.

2. Utvide belønningsordningen til å ikke bare gjelde storbyene, men også omfatte flere byområder.

3. Det må åpnes for å benytte midlene til planlegging og investeringer i bybaner.

4. Overføring av ansvaret for kollektivtrafikken til de byområdene som ønsker det.

5. Mer konkurranse om oppgavene i kollektivtrafikken blant annet i togtrafikken

6. Innføre en ordning med elektronisk kollektivbillett i hele landet.

7. Opptrapping av skole- og studentrabatten i kollektivtrafikken med 50 % rabatt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**