Defensivt av Giske

I lørdagens Adresseavis går Trond Giske hardt ut mot forrige regjerings studentboligbygging. — Giske burde heller konsentrere seg om å holde egne løfter, og se framover på hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen, sier Venstres førstekandidat i Sør-Trøndelag, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Guri Melby

— Jeg er overrasket over at Giske er så tilfreds med situasjonen etter de siste ukenes oppslag om krise i boligmarkedet, sier hun. Oppslaget viser at Bondevik II bevilget støtte til om lag 500 færre studentboliger enn den rødgrønne regjeringa har gjort i denne perioden. — Konklusjonen av dette må bli at alle politiske partier har gjort for lite, det viktige nå er hvem som er villige til å gjøre noe de neste fire årene, sier Melby.

Hun er svært kritisk til at Giske avviser å heve kostnadstaket på 600.000 kr per studentbolig. — Det er nærmest utopisk å få bygd studentboliger i de store byene for under 600.000 kr per enhet, i alle fall ikke uten at dette går sterkt utover kvalitet, miljøvennlighet og universell utforming, sier hun.

— Dette viser at Giske ikke er villig til å tenke nytt. Det holder ikke å sette av penger til tilskudd i statsbudsjettet hvis det ikke er mulig for samskipnadene å bygge billig nok til å få utløst de samme tilskuddene, sier Melby. – Venstre vil derfor fjerne kostnadsrammen og la samskipnadene sammen med Husbanken finne et fornuftig prisnivå, samtidig som vi vil øke tilskuddet per enhet til 300.000 kr, avslutter hun.

Melby minner også om at alle de tre rødgrønne partiene i Sør-Trøndelag signerte en garanti i forrige valgkamp der de forpliktet seg til å bygge 1000 boliger i året, og til å prioritere Trondheim. Resultatet er at de har bevilget til rundt 3000 boliger, men bare 1000 er så langt ferdigstilt. — Dette må man kunne kalle et løftebrudd, men det virker som Giske er godt fornøyd med den jobben de har gjort likevel, sier Melby. — Dette gjør det vanskelig å tro på at de vil heve ambisjonene for de neste fire årene, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**