Lanserte 12 valgløfter for Asker og Bærum

Her er Venstres valgløfter for Asker og Bærum. Venstre vil blant annet prioritere et bedre kollektivtilbud, gang- og sykkelveier og etterutdanning til lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Akershus Venstres elbil.

Akershus Venstres elbil.
Foto: Sigmund Tenden

Venstres 12 valgløfter
1. Flaskehalsene for kollektivtrafikken må fjernes. Venstre vil ha større statlige overføringer, og bevilger 1 milliard kroner mer enn de rødgrønne til kollektivtrafikk i byer og bynære områder i de neste 10 årene.

2. Raskest mulig fremdrift av Fornebubanen og Kolsåsbanen. Staten må ta større ansvar.

3. En forbedring av jernbanetilbudet i form av hyppigere og mer presise avganger og lavere billettpriser ved bl.a. å sette drift av jernbanen ut på anbud. Venstre prioriterer jernbane og bevilger 30 milliarder mer til jernbane de neste 10 årene enn de rødgrønne (NTP).

4. Bedre fremkommelighet på E18 Vestkorridoren med kollektivfelt og miljøtunneler. Det haster fordi folk i Vestregionen betaler i en ekstra bom (Lysaker) for å få dette gjennomført. E 18 Vestkorridoren er prioritert i Oslopakke 3, men må følges opp tett.

5. Utvikle "parker og kjør"-tilbud som innebærer at bilparkering er inkludert i togbilletten.
6. Midler fra staten til gjennomgående gang- og sykkelveier. Venstre bevilger til sammen 100 millioner pr år til kommuner og fylker som har gode prosjekter.

7. Styrke Innovasjon Norges innsats i sentrale områder, og gjøre det enklere å starte sin egen bedrift. Benytte såkornmidler/ risikokapital slik at gode ideer fra vårt distrikt får bedre sjanse til å bli realisert. Redusere og på sikt fjerne formueskatten som er en betydelig belastning for småbedrifter og fjerne arveavgiften.

Valgkampåpning i Sandvika

Valgkampåpning i Sandvika
Foto: Sigmund Tenden

8. Gi systematisk videreutdanning til lærere slik at de kan utvikle kunnskapsskolen og redusere frafallet i videregående opplæring. Den enkelte skole skal ha stor frihet.

9. Utvikle det spennende Fornebu-miljøet slik at det tiltrekker seg studenter på høyere nivå. Vestregionen trenger et høyskole/universitetstilbud.

10. Bevare markagrensen, grønne lunger og strandsonen. Satsing på gjennomgående kyststier.

11. Etablere flere behandlingsplasser, og sikre bedre ettervern for rusavhengige. Økt satsing på rus og psykiatri. Bevare Bærum sykehus som lokalsykehus for Asker og Bærum.

12. Økte ressurser til politiet. Mer synlig politi for å forebygge konflikter og vold. Vi vil ha et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn.

Se også Venstres reklamefilm – bedre kollektivtilbud

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**