Venstre tok opp kameraovervåking på skolene

Venstres Svein Abrahamsen tok opp kameraovervåkingen på skolene i Haugesund i kontrollutvalgsmøtet den 25. august 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Svein Abrahamsen

Foto: Kjartan Almenning

Kontrollutvalget vedtok Venstres forslag om å be rådmannen om en skriftlig redegjørelse for og vurdering av lovligheten i kameraovervåkingen på grunnskolene i Haugesund, herunder hvilket politisk eller administrativt vedtak overvåkingen er basert på.

Flere av Haugesund grunnskoler har meldt til Datatilsynet at de gjør bruk av kameraovervåking i skolegården. Dette gjelder Austreim skole, Brakahaug skole, Gard skole, Hauge skole, Håvåsen skole, Saltveit skole, Solvang skole og Skåredalen skole.

Kameraene ved skolene i Haugesund står på hele døgnet. Hensikten er å forebygge og avdekke hærverk og innbrudd på skolene. Dette gjør det neppe nødvendig med overvåking også i skoletiden. Dersom kameraovervåkingen ikke er nødvendig, er den heller ikke lovlig.

Datatilsynet påla i fjor Nøtterøy kommune å slutte med kameraovervåking på skolene i skoletiden, da overvåkingen utvilsomt var i strid med personopplysningsloven. Datatilsynet pekte på at hærverk og innbrudd som regel skjer på kvelds- og nattestid eller i helger og at skolens personell må føre tilsyn med elevene i skoletiden.

Skolene er pålagt å gi god informasjon til elever, foresatte og ansatte om kameraovervåkingen, selv om den bare skjer utenfor skoletiden. Det kan stilles spørsmål ved om det er gitt god nok informasjon ved Haugesundskolene om omfanget av kameraovervåkingen.

Venstre ønsker å begrense bruken av kameraovervåking i det norske samfunnet. Overvåking av elever i skoletiden er svært problematisk sett fra et personvernståsted. Terskelen for å kameraovervåke barn og unge bør ikke være lavere enn for å overvåke voksne. Barn og unge er enda mer sårbare og har mindre forutsetninger for å sette grenser i forhold til hva man bør finne seg i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**