Jeg er ingen bilhater!

Venstres politikk er at kommuner som ønsker det skal få anledning til å speilvende dagens prinsipp for fordelsbeskatning knyttet til jobbreiser, skriver Gunn-Vivian Eide i et innlegg i BA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Bil dashbord

"Kjerringen er jo bare riv ruskende gal det finnes jo ikke ett fornuftig utspill fra hennes kommentar." skriver Svein H.F. på BA.no Dette er bare ett av de mange usaklige nett-angrepene på undertegnede og Venstres programformulering om fordelsbeskatning på gratis jobb-parkering og skattefritak for subsidierte månedskort på bussen. Jeg tror mange av angrepene skyldes misforståelser om hva forslaget innebærer.

Kø biler forurensing

Venstres politikk er at kommuner som ønsker det skal få anledning til å speilvende dagens prinsipp for fordelsbeskatning knyttet til jobbreiser. Arbeidsgivere som ønsker å subsidiere månedskort på kollektivtransport for sine ansatte skal få lov til det, uten at arbeidstakeren – som nå – skal måtte betale skatt på dette.

Vil belønne “grønne” bedrifter
På den måten vil vi belønne bedrifter som stimulerer sine ansatte til å reise kollektivt, og vi vil belønne arbeidstakere som velger buss fremfor bil. Samtidig vil vi gi kommuner som ønsker det anledning til å innføre fordelsbeskatning for gratis jobbparkering. Altså på samme måte som man i dag betaler fordelsskatt av f.eks fri telefon, firmabil eller lignende. Dette vil særlig være aktuelt i de store byene der biltrafikken er et stort miljøproblem, mens i distriktkommuner med dårligere kollektivtransport vil dette være mindre aktuelt.

Trolleybuss TIDE Buss

Enkelte beskylder meg for å være bilhater, og for å foreslå tiltak som ikke rammer meg selv. Selv om jeg ofte sykler til jobb, betaler jeg 150 kr pr mnd. til Helse Bergen for jobbparkering — fordi jeg faktisk bruker bil enkelte dager.

Skattlegge forurensing
Jeg betaler altså selv mer for å parkere enn folk flest med gratis parkering ville måtte betale i skatt med Venstres system. Venstre mener at det å skattlegge forurensning og belønne miljøvennlige handlinger er en god måte å drive miljøpolitikk på. Derfor ønsker vi også køprising; ca 10 kroner dyrere bompenger i rushtiden, samtidig som alle disse inntektene brukes til å gi et bedre kollektivtilbud. Erfaringen fra Stockholm viser at det er de med lavest inntekt som tjener mest på slike ordninger. Og i tillegg til bedre byluft, blir det bedre plass på veiene for de som er avhengig av å bruke bil.

Gunn-Vivian Eide profilbilde

Mange av de sinte innleggene på BA.no kommer fra velgere som ikke ønsker at vi skal belønne kollektivtransport fremfor bilbruk, de bør nok heller ikke stemme Venstre. Men for de mange som ønsker at poltikerne skal ta klimakrisen på alvor, er det to muligheter; enten stemme på et av de mange partiene som har pratet og pratet om kollektivtrafikk de siste 30 årene uten at noe skjer.

Stem på et ærlig Venstre
Eller stemme på Venstre som er ærlig nok til å fortelle om kostnadene ved politikken som trengs for å snu utviklingen. Og som har vist at vi kan levere. Venstres samferdselsminister Torhild Skogsholm sikret vedtaket om bybane i Bergen, gav storbyene mulighet til å selv ta ansvar for kollektivtrafikk (mens de rødgrønne nå ha gitt det tilbake til fylket) og innførte også belønningsordningen for kollektivtrafikk. Venstre var for øvrig alene på Stortinget om å ville øke dennen ordningen med 10 milliarder nå i vår. Venstre lover å fortsette kampen for miljø, sykkel og kollektiv — selv om vi får sinte debattinnlegg mot oss.

Gunn-Vivian Eide
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**