Kameraovervåking: Hvem ser deg i Haugesund?

Skolene er ikke alene om kameraovervåking i Haugesund. Her er hele listen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Haugesund Avis sitt oppslag om ulovlig overvåking av skolebarn i Haugesund har satt fokus på bruken av kameraovervåking i samfunnet vårt.

Venstre ser med bekymring på bruken av kameraovervåking, da frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig overvåking. Kameraovervåking på offentlig sted bør bare skje hvis det har en kriminalitetsreduserende effekt som ikke kan oppnås gjennom andre tiltak.

Venstre har programfestet at vi vil begrense bruken av kameraovervåking og kreve at eventuelle opptak slettes etter kort tid. Vi vil også innføre krav om offentlig godkjenning for å sette opp private overvåkingskameraer og overføre tilsynsansvaret for kameraovervåking til kommunene.

Her er listen over hvilke virksomheter i Haugesund som (per 10.08.09) har gitt beskjed til Datatilsynet om at de gjør bruk av kameraovervåking:

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
Haugaland Industri
Caiano Hotelldrift AS
H.Holgersen Optikk AS
Haugaland Kraft
Haugaland Taxi BA
Haugesund Kommune, Austreim Skole
Haugesund Kommune, Brakahaug Skole
Haugesund Kommune, Gard Skole
Haugesund Kommune, Hauge skole
Haugesund Kommune, Hemmingstad barnehage
Haugesund Kommune, Hemmingstad Kultursenter
Haugesund Kommune, Håvåsen Skole
Haugesund Kommune, Saltveit skole
Haugesund Kommune, Skåredalen skole
Haugesund Kommune, Solvang Skole
Haugesund Parkering Drift AS
Haugesund Parkering Drift AS
Haugli as
Imenco AS
Inventum Holding AS
Japan Sportsbil Import
Kvala Lavpris AS
Lervik Ur as
Norgros Handel AS Byggmakker Haugesund
Olaussens Metall as
Saim Catering AS
Stig Johnsen AS
Storesund Marine AS
The Irish Viking as
Tiger as Gard Veiservice
Tiger as Karmsundgaten Veiservice
Tiger as Karmsundgaten Veiservice
Tiger as Raglamyr Veiservice
Tollpost Globe AS
Yes treningssenter as

(Vi kan ikke utelukke at flere virksomheter enn de ovennevnte gjør bruk av kameraovervåking, men uten å ha meldt fra til Datatilsynet)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**