Landbrukspolitisk debatt i Alvdal

Alvdal Venstre og Hedmark Venstre inviterer til debatt om landbrukets framtid i Fjellregionen på Aukrustsenteret 8. september kl. 1930

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fokus for debatten er landbruket i Fjellregionen og de vilkår som vil særprege landbruket i framtida. De tre hovedproblemstillingene vil bli:

* I hvilken grad mener partiene at landbruket kan bidra i ytterligere næringsutvikling i Fjellreionen, og hvor ligger begrensningene for å kunne oppnå ønsket utvikling?

* Hvordan kan landbruket i Fjellregionen bidra til å løse “sin andel” av klimautfordringene, hvilke virkemidler vil partiene anvende og hvilke vil partiene anvende og hvilke positive og negative konsekvenser vil det kunne ha for primærnæringene, lokalsammfunnene og andre berørte? Hvordan vil de ulike partien bidra til at landbruket blir en aktiv bidragsyter til å løse klima- og andre miljøutfordringer?

* Husdyrholdet utgjør en særlig viktig plass i regionen. Hvilket omfang mener partiene husdyrholdet bør ha i framtidas Fjellregionlandbruk innenfor ulike dyreslag. I hvilken grad vil partiene avveie ulike hensyn i husdyrholdet, f. eks. miljø- og energikonsekvenser av produksjonen, dyrevelferd og økonomi?

Paneldeltakere fra ulike partier. Fra Hedmark Venstre deltar Erik Ringnes og Stein Hoset.

Møteledere blir Ola Eggset og ordfører i Tolga Erling Aas-Eng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**