Valgflesk fra Venstre

I forbindelse med matfestivalen MerSmak i Skien skulle alle kandidater til Stortinget legge frem sitt partis valgflesk. Dette var opptakten til en politisk barbeque med grilling av kandidatene som sjefredaktør i TA, Ove Mellingen hadde ansvar for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Meny Venstre

Telemark Venstres kandidat, Tonje Løwer Gurholt valgte å presentere valgflesket til Telemark Venstre i form av en meny.

FORRETT:
Forretten har som mål å pirre smaksløkene. Det er ikke sikkert at ideologi pirrer interessen for politikk, men det er faktisk en viktig del for valg av parti og starten på politikken.

Venstres ideologi kombinerer personlig frihet med ansvar for hverandre og fellesskapet. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv og sine medmennesker. Den sosialliberale ideologi mener jeg alle burde smake på før de tar et partipolitisk valg.

HOVEDRETT:
Hovedretten består av tre råvarer. Det er kunnskap, miljø og velferd. Disse råvarene egner seg best til å spise sammen, fordi de rett og slett hører sammen.

Hovedinnholdet i satsing på kunnskap, er satsing på lærerutdanning, kompetanseår for lærere, gode læringsmiljø, utvide studiestøtten til 11 måneder, fjerne arbeidsgiveravgift på lærlinger, muligheter for mer praktiske fag i yrkesrettet utdanning og en storstilt satsing på forskning og innovasjon.

Hovedinnholdet i miljø, er å ta Norge inn i lavutslippsamfunnet. Venstre vil ha endringer i ressursbruk og avfall, energieffektivisering, fornybar energi. Vi vil prioritere biologisk mangfold, vern av natur både til land og til havs. Vi vil ha en omlegging av skattene til mindre skatt på arbeid og mer skatt på miljøskadelig adferd. Vi legger til grunn føre var prinsippet i våre politiske valg.

Velferd handler om å sette oss i stand til å løse fremtidens velferdsbehov som i hovedsak er en stadig eldre befolkning, større krav og færre hender til å utføre det. Den teknologiske utvikling gjør at mer helsebehandling blir teknisk mulig. Vi må skille mellom hvilken ressursbruk som er teoretisk mulig og hvilken ressursbruk som er riktig. Vi vil ha målrettede tiltak for fattigdom, vi vil ha mer og bedre velferd nærmere der folk bor. Styrke primærhelsetjeneste, skeive boliger, og mer satsing på psykisk helse.

Venstre vil satse på kunnskap og forskning for å legge til rette for fremtidens arbeidsplasser. Det vil gi oss ny teknologi og nye muligheter til å løse miljøutfordringene. Dette danner grunnlaget for fremtidens velferd fordi verdier må skapes før de kan fordeles.

KRYDDER til menyen er en kandidat med glød, glede og begeistring for Telemark.

DESSERT:
Og akkurat som i skolebolla eller napoleonskaka hvor kremen er i midten, så er det beste i midten også i politikken. Venstre er midt på den politiske akse og jeg er midt i førtiåra.

Så vil du ha en ombudsperson på Stortinget som er:
plassert midt på den politiske skala,
Helt uavhengig av særinteresser,
som fører en politikk i balansen mellom individet og fellesskapet,
og som vil prioritere kunnskap, miljø og velferd.

Da har du kun èn mulighet, og det er Venstre.

Til slutt i grillingen av Ove Mellingen ble jeg utfordret til å komme på et slagord som kunne passe meg som Venstrekandidat for Telemark, og hvordan Telemark Venstre kan utgjøre en forskjell fra de som er representanter i dag. Mitt slagord helt på sparket ble da: “fornybar energi – i form av meg”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**