Velkommen til landbrukspolitisk møte i Aukrustsenteret, Alvdal, tirsdag 8. september kl 19.30

Vi viser til tidligere invitasjon om deltakelse i landbrukspolitisk møte i Aukrustsenteret i Alvdal 8. september 2009 kl 1930.
Det ønskede hovedfokus for debatten er landbruket i Fjellregionen og de vilkår mht muligheter og begrensninger som vil særprege vårt landbruk i framtida. Derfor ønsker vi at panledeltakerne har særlig fokus på følgende tre problemstillinger som vil bli gitt sin andel av samlet tilmålt tid, dvs 2,5 timer inkl 15 minutters pause:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I hvilken grad mener partiene at landbruket kan bidra i ytterligere næringsutvikling i Fjellregionen, og hvor ligger begrensingene for å kunne oppnå ønsket utvikling?
Hvordan kan landbruket i Fjellregionen bidra til å løse “sin andel” av klimautfordringene, hvilke virkemidler vil partiene anvende og hvilke positive og negative konsekvenser vil det kunne ha for primærnæringene, lokalsamfunnene og andre berørte? Hvordan vil de ulike partiene bidra til at landbruket blir en aktiv bidragsyter til å løse klima- og andre miljøutfordringer?
Husdyrholdet (herunder også fjørfe og pelsdyrhold) utgjør en særlig viktig plass i regionen. Hvilket omfang mener partiene husdyrholdet bør ha i framtidas Fjellregionlandbruk innenfor ulike dyreslag. I hvilken grad vil partiene avveie ulike hensyn i husdyrholdet, f.eks miljø- og energikonsekvenser av produksjonen, dyrevelferd og økonomi.

Med så vidt tydelig definisjon av problemstillinger legger vi til grunn at paneldeltakerne på hvert av temane presenterer sine løsninger på hvert tema innenfor en ramme på 2 minutter.

Ved ytterligere spørsmål progammet, ta kontakt med undertegnede på epost [email protected] eller telefon 47688279.

Husk å melde paneldeltakere til undertegnede innen 2. september.

Møteledere blir Ola Eggset og ordfører i Tolga Erling Aas-Eng.

Vi ønsker vel møtt.

For Alvdal Venstre

Ola Eggset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**