Venstre — Kunnskapspartiet

Johannes Rosvold skriver om kunnskapsamfunnet i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er ikke olje Norge skal leve av i fremtiden, det er kunnskap. Derfor er kunnskap noe som Venstre vil prioritere. I skolen vil vi prioritere gode lærere fremfor varme måltider, og innhold i timene fremfor flere timer. Vi ønsker en offentlig skole av høyest mulig kvalitet for å gi barna våre det beste utgangspunktet. Elevene må følges tettere opp de første skoleårene og opplæringen i basisfagene lesing, skriving og regning må styrkes.

For å få til dette må vi ha flere og bedre lærere, som skal få bedre arbeidsforhold. De må gis muligheter til en systematisk etterutdanning i form av et kompetanseår for lærerne. Vi ønsker en 5-årig allmennlærerutdanning med mer faglig fordypning, praksis og spesialisering. Vi ønsker også å gi stipend til mastergradsstudenter som vil jobbe som lærere.

Forskning er en investering i framtida, og den har en grunnleggende betydning for vårt næringsliv og kultur. Vedvarende og sterk satsing på utdanning og forskning er nødvendig for å sikre verdiskaping og velferd, miljø og et nyskapende næringsliv. Opptrappingen av de økonomiske ressursene til forskning og høyere utdanning må være forpliktende og langsiktige.

Kunnskapsøkonomien vil gi oss flere folk over hele landet som vet å benytte naturlige forutsetninger til å dekke behov for energi, mat og opplevelser. Folk som kan bygge bedre med mindre ressursbruk. Kunnskapsøkonomien vil gi oss flere gründere og nye bedrifter og en større kake å fordele

Venstre mener at offentlig forskningsinnsats i størst mulig grad skal skje gjennom frie bevilgninger, og ikke gjennom sentralstyrte programmer eller øremerkede tilskudd til bestemte formål. Det vil gjøre det enklere å rekruttere de beste hodene, slik at norsk forskning kan ligge helt i toppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**