Kraftlinja Fardal- Ørskog hett tema under dagens debatt i Sjøholt

Leif Helge Kongshaug setter store spørsmåltegn ved viljen til den rødgrønne Regjeringen når de ikke er interesserte i å kable kraftlinja gjennom verdensarvområdene våre med den gevinsten det vil gi for miljø og nærsamfunn. Jenny Klinge fra Senterpartiet bekreftet at linjen vil gå i luftspenn. – Dette er det for sent å forandre på nå sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kraftlinja la beslag på halve debatten. Men med de fleste toppkandidatene fra partiene tilstede fikk publikum også høre om hvilken politikk som det enkelte parti står for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**