Presenterte tiltak for det kulturbaserte næringsliv

Venstre ønsker å løfte fram kulturbasert næringsliv, og foreslår ti tiltak for bedre rammevilkår. Det ble godt mottatt under et besøk hos Calder studio. Helge Solum Larsen roste Calder for nyskapning innen gullsmedfaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kunstnere som driver egen bedrift lever under konstant økonomisk press. Calder Design Studio mener det er nødvendig med endringer.
Det er nå 27 år siden Linnèa Blakèus og David Alexander Calder startet sin egen kunsthåndverksbedrift der de blant annet lager smykker, utsmykning og skulpturer i metall. Men mye av deres kreativitet må brukes på å sikre økonomien.
— Kunstnere har ingen jobber de kan søke på etter endt utdannelse, og å starte egen bedrift er dyrt. Skulle vi bli syke, får vi ikke penger, sier de to.

Gunnar Kvassheim og Helge Solum Larsen

Foto: Tore Nilsen

— Vi har en type næringsdrivende som ikke har rammevilkår tilpasset deres hverdag. Det er mange små bedrifter, men totalt blir de store. I tillegg har kunstformidling en tilleggsverdi, sier stortingspolitiker Gunnar Kvassheim fra Venstre.

— Det er et skille mellom dem som driver for seg selv, og de som jobber for andre. Mens de som starter egne bedrifter burde bli belønnet, sier Helge Solum Larsen (V), som selv er utdannet gullsmed. Solum Larsen har også drevet som selvstendig næringsdrivende.
Han roser de to for å ta vare på og bidra til nyskaping innen dette faget.

— For at Norge skal være en vital kulturnasjon er det viktig med samtidskunst, ikke bare å gjenta det som allerede er skapt fra før, sier Linnèa Blakèus Calder.

Les mer i Rogalands Avis her >>

I kommende stortingsperiode vil Venstre prioritere følgende 10 tiltak for å bedre rammevilkårene for kulturgründere og det kulturbaserte næringslivet:

•Bedre sosiale rettigheter for kulturgründere og selvstendig næringsdrivende ved sykdom under svangerskap, og ved omsorg for små barn.

•Redusere skjemaveldet for kunstnere og kulturarbeidere, innføre en egen og forenklet aksjelov for små kulturbedrifter (bl.a. fjerne revisjonsplikt, størrelse på aksjekapital, gebyrstørrelse og rapportering til Brønnøysund) og gi rett til bunnfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.

•Gjøre det enklere å ansette nummer to i en enkeltmannsbedrift, bl.a. gjennom endringer i arbeidsmiljøloven (tillate midlertidige ansettelser), redusert rapporteringsbyrde/-plikt, økte oppgavepliktsgrenser og ved skatte- og avgiftsstimuli.

•Bedre regelverket for selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet, for på denne måtenå stimulere til nytenkning og ta sjanser på "usikre" prosjekter.

•Legge om merverdiavgiftssystemet innenfor kulturfeltet slik at også enkeltmannsforetak og selvstendig næringsdrivende kommer bedre ut enn i dag.

•Dele Innovasjon Norge opp i en målrettet "framtidsdel" for kulturgründere/bedrifter som har gode bærekraftige idéer uavhengig av postadress og en del som har et mer distriktspreg for å sikre bosetting og eventuell bevaring, samt lage egne møteplasser og nettverk for gründere innen kulturbasert næring etter modell av British Business Angels Association.

•Endre forvaltningsloven slik at alle gründere og kulturarbeidere som henvender seg til kommunen de bor i har krav på svar innen tre uker — i motsetning til slik det er nå når mange "aldri" får svar.

•Gi kunst- og kulturstudenter som velger å starte for seg selv etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år , samt innføre etablererstipender i regi av kommuner og fylkeskommuner for etableringer innen kulturbasert næringsliv.

•At ingen urettmessig skal tjene penger på andres åndsverk. Det er uholdbart når folk i hundretusener deler opphavsrettsvernet materiale med hverandre, mens artister, komponister og andre kunstnere ikke får betalt. Venstre vil gjøre fildeling lovlig under forutsetning av at det samtidig utvikles modeller som sørger for at opphavshavere får betalt for nedlastingen som skjer.

•Følge opp utredningen om kunstneres levekår med sikte på en reform som bedrer kunstnernes lønn, arbeidsbetingelser og pensjonsordninger, samt oppjustere eksisterende stipendordninger for kunstnere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**