Venstre vil ha operative styrker i nord

Stortingskandidat Roar Sollied deltok i panelet under forsvarsdebatten på Setermoen i ettermiddag.
Han var klar på at Venstre vil styrke Hæren og HV operativt, og han forklarte nødvendigheten av å gjenopprette Olavsvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Sollied åpnet med å presisere at Venstre er for NATO, for verneplikten, for FN-initierte operasjoner utenlands, for tydelig tilstedeværelse i nord. Han påpekte den at taliban og AlQuaida ikke bare er en trussel mot demokrati og kvinnenes rett til utdanning i Afghanistan, men en trussel mot verdensfreden hvis de skulle kontroll over atomvåpen i Pakistan.

Venstre ønsker et sterkt og tilstedeværende operativt forsvar i nord, og det inkluderer Olavsverns fasiliteter og logistikk for både våre styrker og alliertes. Sollied påpekte mangel på logikk når logistikkskipet som skal erstatte basen ikke kommer før i 2013 og samtidig skal benyttes utenlands. Sollied hilste fra Venstres forsvarspolitiske talsmann Dørum, som nettopp har besøkt Olavsvern og som lover at Venstre skal få inn basen.

Sollied minnet om at tradisjonsrike og historiske 6.divisjon og Hærens styrker nå var nedlagt med den nye omorganiseringa og at svært mange i ledelsen var pendlere.

Sollied repliserte AP/SV som forteller at V hadde så mye lavere forsvarsbudsjett: -Vi la inn 50 mill ekstra til Afghanistan-troppene og vi la inn 130 mill større inntjening til Forsvarsbygg gjennom salg av unyttig eiendom for nyinvesteringer. -SV må ko være et problem for de rødgrønne: De er jo mot både Forsvaret, NATO og intops, sa Sollied.

Sollied kunne ikke love noen ny bataljon umiddelbart. Han ville bygge ut kompanier og tropper i de eksisterende først. Han viste til Venstres uttalelser for å styrke vilkårene til de ansatte i Hæren. Venstres løsning er å gi avdelingsbefalet bedre muligheter for en neste karriere samtidig som man ønsker å anerkjenne soldatkarriere for befalet og se på pensjonsordningene. -Da får man brukt ekspertisen lenger, sa Sollied.

Det var selvsagt høvelig for Sollied at flyskoleaka kom opp. -Jeg tror folk er klar over hva Venstre mener om den, sa han og tok Høyre litt i forsvar ift at de tross alt hadde problemer med ESA-direktivet da det var NAC, en privat skole. -Nå kan staten gi til egen institusjon, det er straks enklere, sa han med adresse til SV og la til at han personlig hadde fått V til å legge inn 10 mill for høstsemesteret 09. -For Forsvaret har det også den effekten at man svekker miljøet på Bardufoss. den militære flyskolen flytta jo pga synergimulighetene med den sivile, sa Sollied.

Sollied møtte i panelet følgende rivaler:
•Bendiks Harald Arnesen, 1. kand AP
•Lena Jensen, 1, kand SV
•Elisabeth Aspaker, 1. kand H
•Per Willy Amundsen, 2. kand FrP
•Ivar B Prestbakmo, fylkesleder SP

Sollied og Lilland HSTY

Foto: K Furu

Roar Sollied ble ansatt i 6. divisjon i 1999 og er nå ansatt i Forsvarets høgskoles avdeling på Bardufoss. På bildet sammen med siste Sjef for Hærens styrker, Lilland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**