Venstrehelg med Økofestival og idrett

Denne helgen var Venstre å treffe flere steder i fylket, bl.a. på Økofestivalen i Sande og på Idrettens Dag i Sandefjord. Lørdag hadde idretten i Vestfold invitert til debatt på torvet i Sandefjord om idrettens kår hvor vår stortingskandidat Tor Homleid la fram Venstres syn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Tor Homleid

Tor Homleid

Venstre har i sitt program klart signalisert at vi ikke ønsker at dagens finansieringsordning med bruk av Norsk Tippings spillemonopol er veien å gå i framtida. Et så viktig område som idretten står for, må gis sikre bevilgninger over statsbudsjettet. Det er feil at det statlige spillemonopolet skal stå for dette. Les mer om debatten på Sandefjords Blads nettsider.

Venstre var også å finne på Økofestivalen i Sande lørdag og søndag. Utrolig mange mennesker hadde satt av lørdagen til et besøk i Sande sentrum og det var også bra med folk på søndagen.

De sju partiene på Stortinget hadde alle stands på festivalen. Det var veldig mange som slo av en prat med Venstres folk og spurte om alt fra kulturpolitikk til velferd, skole og næringspolitikk.

Ellers rapporteres det om godt besøkte stands rundt i fylket denne lørdagen.

 Fra v.: Martin Gran, Kåre Pettersen, Per Martin Berg og (delvis skjult) Fred R. Fredriksen

Fra v.: Martin Gran, Kåre Pettersen, Per Martin Berg og (delvis skjult) Fred R. Fredriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**