Barnehagelov diskriminerer høst- og vinterbarn

Venstre krever at den lovfestede retten til barnehageplass endres, slik at alle ettåringer får barnehageplass. – Dagens lov forskjellsbehandler barn utfra hvilken måned de er født i. Barn født etter 1.september må vente nesten ett år lenger på lovfestet rett til barnehageplass enn barn født før 1.september, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Barnehage

– Med regjeringens forslag må et barn født i september vente nesten to år før det oppnår lovfestet rett til barnehageplass, mens et barn født i august får lovfestet rett til barnehage fra det fyller ett år. Vi kan ikke ha det slik at en rettighet varierer etter når på året man er født, sier stortingskandidat for Hordaland Venstre, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Barnehage

Han tror diskrimineringen av høst- og vinterbarn er innført slik at regjeringens kan si i valgkampen at løftet om full barnehagedekning er nådd.
– Full barnehagedekning blir nå definert ut fra den lovfestede retten, og ikke i forhold til reelle søkere. Hele den lovfestede retten til barnehageplass fremstår dermed som en stor valgkampbløff for å selge budskapet “regjeringen har oppnådd full barnehagedekning”, sier Paarup Michelsen.

Slik slår regjeringens lovfesting av barnehageplass ut for ettåringer:

Barn født Alder ved lovfestet barnehageplass
Januar 2008 1 år og 7 mnd.
Februar 2008 1 år og 6 mnd.
Mars 2008 1 år og 5 mnd.
April 2008 1 år og 4 mnd.
Mai 2008 1 år og 3 mnd.
Juni 2008 1 år og 2 mnd.
Juli 2008 1 år og 1 mnd.
August 2008 1 år
September 2008 1 år og 11 mnd.
Oktober 2008 1 år og 10 mnd.
November 2008 1 år og 9 mnd.
Desember 2008 1 år og 8 mnd.

Lars-Henrik Paarup Michelsen


Dagens § 12a i Barnehageloven

Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Venstres forslag til § 12a i Barnehageloven

Rett til plass ibarnehage

Barn har rett tilbarnehageplass fra fylte ett år. For å være sikret plass, må søknad om barnehageplass fremmes senest fire måneder før plassen skal benyttes. Kommunener pliktig til å skaffe slik plass innen utløpet av denne perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**