Forhåndsstemmegivningen er i gang

Alle som har stemmerett kan forhåndsstemme fram til 11. sept. Dersom du ikke får gjort din borgerplikt og stemt valgdagen, kan du stemme på forhånd. For syke og uføre er det mulig å stemme hjemme, såkalt ambulerende stemmegivning. Ring Hurum Kommune tlf. 32 79 71 00 innen tirsdag 8. sept., så får du hjelp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Valgurne

Foto: Microsoft

Forhåndsstemmegivningen startet onsdag 10. august og er anledning til å avgi forhåndsstemme på følgende steder:

* Kommunehuset, Klokkarstua:
Alle hverdager mandag-fredag fom 10. august tom 11. september kl. 08:00 – 15:00.
Torsdag 3. september kl. 08:00 — 18:00.
Lørdag 5. september kl. 11:00 — 16:00.
Torsdag 10. september kl. 08:00 — 18:00
* Bankbygget, Sætre: 2. etasje, Kulturkontoret:
Alle hverdager fom 7. september tom 11. septemberkl. 08:00 — 15:00
* Øvre Skoledalen 12, Tofte Hurum drift/plan og bygg:
Alle hverdager fom 7. september tom 11. september kl. 08:00 — 15:00

I tillegg vil det bli forhåndsstemmegivning på Filtvet helsetun og Klokkarstua helsetun. Dato kunngjøres ved oppslag på institusjonen.

Du trenger ikke å forhåndsstemme i den kommunen du står manntallsført. Du kan avgi forhåndsstemme i alle landets kommuner, stemmegivningen blir da sendt til den kommunen du står manntallsført i.

Hva trengs for å kunne forhåndsstemme?

For å kunne forhåndsstemme må du huske å ta med deg valgkortet du har fått tilsendt og legitimasjon.

Ambulerende stemmegivning
I tillegg til å forhåndstemme ved kommunale kontorer og kommunens helse- og sosialinstitusjoner kan det forhåndsstemmes der velgeren oppholder seg – såkalt ambulerende stemmegivning. Den som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme utenfor eget hjem kan etter søknad til valgstyret i Hurum avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Fristen for å fremsette en slik søknad er satt til tirsdag 8. september 2009.

(Hentet fra Hurum kommunes hjemmeside)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**