Hvorfor stemme Venstre?

Venstre er det partiet som baserer sin politikk på overbevisning og fakta, ikke bare på ideologisk baserte løsninger. I motsetning til sosialistene som alltid ser ut til å tro at staten gjør alle ting best, eller markedsliberalister som gir inntrykk av at de uten forbehold mener at alt blir best hvis det tvangsprivatiseres. Det kan ofte virke som MIDLENE de tror på har blitt MÅLET for politikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Slik er det heldigvis ikke med Venstre. Venstre har aldri styrt etter gallup og populisme, Venstre har styrt etter prinsipp og overbevisning. Vi trakk oss fra regjeringen Bondevik I på grunn av gasskraftverk, et viktig miljøspørsmål. I motsetning til andre partier som svelger kameler og bryter løftene til sine egne velgere, står vi på vårt når vi vet vi har rett.

Venstres ledestjerne vil alltid være det grunnleggende for liberalismen og opplysingstiden. Frihet, likhet og brorskap det vil si et godt samfunn for alle mellom frie ansvarlige borgere. Vi er et borgerlig parti med sosial samvittighet, et parti som ønsker å tilrettelegge for et samfunn der frie borgere tar ansvar for seg selv, og hverandre.

Venstre har alltid vært villige til å revurdere egne standpunkter så lenge målene ligger fast.
-At vi alltid skal være kritiske til oss selv
-Kunne forandre kurs pga ny kunnskap, og innrømme at vi tok feil.
-Innse og akseptere at tidene forandrer seg, og at dette krever nye løsninger.

Venstre er løsningsorientert og resultatfokuserte, vi kan ikke komme drassende på gamle kjepphester fra 60 og 70 tallet slik sosialistene gjør. Venstre er fritenkende og reformvennlige, og vi forandrer oss i takt med tiden, men har alltid det liberale fundamentet som rettesnor. Dette kan kanskje virke imot sin hensikt, for vi blir beskyldt for å ligge for langt foran, og derfor følger ikke alle helt med på våre ideer. Et godt eksempel er da Odd Einar Dørum snakket om EL biler, og bioenergi i 1991, da var vi det rare annerledespartiet som alle lo litt av. Ja vi var litt fjerne og komiske. Det er da ekstra moro å se hva hjertesakene til de andre partiene har blitt nå. Kort summert har vi troverdighet, ikke bare fordi vi har lange perspektiv, og ligger langt foran i måten vi tenker på, men også fordi vi som regel alltid er først ute med de viktige sakene, med de riktige løsningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**