— Jernbaneverket må rydde opp på Sagdalen stasjon

Venstres Boye Bjerkholt er lei av manglende informasjon på Sagdalen stasjon. — Det er verken ruteoversikt eller tavle, og høyttaleranlegget høres dårlig ved den delen av plattformen som ligger nærmest Strømsveien. Dermed bryter Jernbaneverket sin egen serviceerklæring på flere punkter, slår Bjerkholt fast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

I Jernbaneverkets serviceerklæring står følgende:

1. Du skal finne oppdatert ruteoversikt over tog som trafikkerer strekningen.

I tillegg skal du få informasjon over høyttaler, elektronisk tavle eller skjerm når:
2. det er endring i bruk av plattform og/eller spor.
3. det kommer et passerende tog i stedet for ditt tog.
4. toget er forsinket.

Stasjonen skal:
5. være ren og ryddig.
6. ha tilstrekkelig belysning.

— Punkt én er åpenbart brutt. I tillegg gjør manglende tavle og dårlig høyttaler til at punktene 2, 3 og 4 ikke er tilstrekkelig oppfylt, utdyper Bjerkholt.

— Det minste Jernbaneverket kan gjøre, er å sette opp en rutetabell på hver plattform. Det bør ta toppen noen få timer å få på plass. På sikt bør også høyttaleranlegget utbedres og det det bør settes opp en tavle igjen, slik det har vært på Sagdalen stasjon tidligere, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**