Helse-Hansen lander på kulen

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen skal ha ros for å ha satt samhandling og forebygging på dagsorden, men han satser ikke tilstrekkelig og lander dessverre på kulen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Reformen hans mangler demokratisk forankring, realistiske økonomiske insitament og han vet ikke hvordan han skal skaffe tilstrekkelig antall fagfolk til primærhelsetjenesten.

Lege

Det største problemet med den kommende samhandlingsreformen er hensynet til demokratiet. Interkommunalt samarbeid gir lite mulighet for demokratisk styring, og kommunene mister også muligheten til å evaluere og styre tiltakene slik at de faktisk gir god helse. Sterke og folkestyrte kommuner er helt nødvendig for at vi i fremtiden skal kunne gi mer behandling, omsorg og økt verdighet i folks nærmiljø.

Helsebudsjettet er doblet i løpet av de siste 7 år, og helsekøene er lengre enn for 4 år siden. Helseutfordringene må løses med smartere løsninger og strengere prioriteringer. Politikk handler om å prioritere, og Venstre vil i kommende Stortingsperiode prioritere den kommunale helsetjenesten, samt rus, psykiatri og kronisk syke pasienter. Faktisk tror jeg det er helt nødvendig at veksten i helsebudsjettet tilfaller kommune-Norge for at vi som jobber i spesialisthelsetjenesten på sykehusene skal få gjort jobben vår for dem som trenger den spesialiserte behandlingen vi tilbyr.

Medisin, helse

Nesten halvparten av helsebudsjettet brukes i løpet av de siste tre månedene vi lever. Vi kan få mer for pengene hvis kommunene settes i stand til å kunne gi oss behandling når livet nærmer seg slutten. Og legene må ta den litt vanskelige, men veldig viktige samtalen; samtalen om døden. Pasienten og pårørende skal ha krav på at en lege som kjenner dem tar opp hvordan man vil ha det på slutten av livet. Pasientens egen mening må være avgjørende; de fleste vil nok velge trygg omsorg på et kjent sted – fremfor ambulansetransport frem og tilbake mellom sykehus og hjem – med det eneste formål å forlenge livet noen uker.

Kommunene trenger flere sykepleiere og leger — med kompetanse på sammensatte sykdommer. Hvis jeg kommer på Stortinget vil jeg jobbe for at fastlegene får gode satser for å drive forebygging og samtale. Listelengder bør reduseres med økonomiske insitament og ikke med tvang. Nye fastleger må rekrutteres, og legeforenings forslag om kommunale "etableringsstillinger" på private fastlegekontor er en god ide. Venstre vil også stimulere nyutdannede sykepleiere som velger primærhelsetjenesten ved å ettergi deler av studiegjelden. Og vi trenger et skatte- og avgiftssystem som gjør det lønnsomt å leve sunt og miljøvennlig!

Medisin, helse

Det må lønne seg for kommunene å etablere et nøkternt, men bedre og mer verdig helsetilbud. Dagens system belønner ofte overbehandling. For eksempel får ikke Haukeland universitetssykehus noen gevinst for at så mange føder på den billigste avdelingen; Storken. Staten stikker av med innsparingsgevinsten, mens KK legger ned de billige familierommene! På den andre siden vil det ofte lønne seg for sykehuset å gjennomføre knalldyr og avansert hjertebehandling som forlenger livet med noen uker for døende pasienter!

Gunn-Vivian Eide profilbilde

I bunn og grunn handler god helseomsorg ved livets begynnelse og ved livets slutt om mye av det samme; å være nær sine nærmeste, få omsorg, bli sett, bli hørt og bli tatt på alvor. Vi har laget et system som altså altfor ofte stimulerer til det motsatte.

Gunn-Vivian Eide er Venstres 3.kandidat i Hordaland
Til daglig jobber hun som lege innen spesialisering i psykiatri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**