Venstre vil auke basisfinansieringa til Vestlandsforsking

For at ein skal kunne sikre verdiskaping og velferd, miljø og eit nyskapande næringsliv, er det nødvendig med ei vedvarande og sterk satsing på utdanning og forsking. Dette har den raudgrøne regjeringa ikkje fylgt opp. I eit møte med direktør for Vestlandsforsking, Agnes Landstad førre veke, kom det fram at ho var svært skuffa over regjeringa si forskingsmelding. Vestlandsforsking har kun 10 % basisfinansiering, og dette legg eit stort press på institusjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Vestlandsforsking

Opptrappinga av dei økonomiske ressursane til forsking må vera forpliktande og langsiktig. Venstre vil difor ha som førsteprioritet å auke den norske forskingsinnsatsen til 3 % av BNP innan 2013, av dei 1 % frå offentlege kjelder.

Den forskinga Vestlandsforsking driv med i forhold til miljø, transport, klima og energi, er svært viktig i den tida vi no går i møte. Vi må difor leggje til rette for at dei kan halde fram med dette arbeidet. For at Vestlandsforsking i tillegg skal kunne vera relevant internasjonalt må forskarane tore å gå i nye, uprøvde retningar. Dei må få bruke tida si på forsking, rettleiing og undervisning føre søknadsskjema og administrasjon. Dette kan ein kun sikre gjennom ei auke i basisfinansieringa.

Gunvald Ludvigsen

Gunvald Ludvigsen,
Sogn og Fjordane Venstre sin 1. kandidat ved Stortingsvalet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**