– Vil ha storsatsing på klimateknologi

Venstre vil opprette et nytt investeringsselskap, “Klimatek”, som skal kunne investere målrettet i klimavennlige teknologibedrifter. — Avgjørende for viktige arbeidsplasser i framtida, og velegnet for bedrifter og klimagründere som nå sliter med finansiering, sier Venstres Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 - Vi kan ikke stå å se på at framtidas miljøbedrifter flagger ut sin virksomhet, sier Elvestuen.

– Vi kan ikke stå å se på at framtidas miljøbedrifter flagger ut sin virksomhet, sier Elvestuen.
Foto: Caroline Roka

Han slår fast at miljøpolitikken og næringspolitikken må henge sammen. – Uten et grønt næringsliv makter vi heller ikke å løse framtidas klimautfordringer.

Miljøteknologi
– Norge trenger en kraftfull satsing på miljøteknologi. Tilgang på kapital er hovedutfordringen for mange klimavennlige teknologibedrifter. Mange av disse framtidsrettede bedriftene lider på grunn av underfinansiering og manglende vilje til å satse målrettet på forskning og utvikling. "Klimatek" skal sikre innovasjon og omstilling av bedrifter i mer miljøvennlig retning, sier Ola Elvestuen.

Dette er Venstres “klimatek”
Halvstatlig investeringsselskap for å investere målrettet i den type bedrifter vi trenger i framtiden: De miljøvennige teknologibedriftene og i omstillinger av bedrifter i mer miljøvennlig retning.
Finansiering: Venstre foreslår i første omgang at selskapet tilføres en investeringskapital på 500 mill kroner og legger opp til at private investorer kan gå inn med en tilsvarende del.
Målsetting: Virkemiddel for å investere i klimavennlig teknologi og klimagründere som nå sliter med finansiering.

 Havmøllene fra Hammerfest strøm er et av prosjektene som nå flytter sin virksomhet ut av Norge.

Havmøllene fra Hammerfest strøm er et av prosjektene som nå flytter sin virksomhet ut av Norge.
Foto: Hammerfest Strøm

Flagges ut
En rekke lovende prosjekter, særlig innen fornybar energi, flytter eller vurderes flyttet på grunn av manglende støtte i Norge. Det gjelder bl.a. Think (Finland, USA), Hammerfest Strøm sitt Tidevannsprosjekt (Storbritannia) og Fred Olsens bølgekraftprosjekt (Storbritannia).

– Det er åpenbart at vi må etablere bedre løsninger for å sikre framtidas bedrifter, sier Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**