Borgerlig flertall gir en god kulturpolitikk

Flere ganger i løpet av denne valgkampen har norske kunstnere og kulturarbeidere hevdet at et borgerlig flertall på Stortinget vil føre til en rasering av kulturlivet, sist ved Bjørn-Erik Hanssen, både gjennom et intervju i Kulturadressa sist lørdag og et leserinnlegg den 2/9. På bakgrunn av dette har vi som er toppkandidater for Høyre, KrF og Venstre i Sør-Trøndelag skrevet under på en kulturgaranti for å tydeliggjøre at det er uaktuelt for de borgerlige partiene å gå inn for en slik kulturpolitikk som Fremskrittspartiet fronter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Skal Frp få kontroll over norsk kulturliv, må de sikre seg rent flertall, og det vil ikke skje. Borgerlig flertall vil gi en anstendig og offensiv kulturpolitikk og fortsatt økte kulturbevilgninger. Vi er lei av skremselspropagandaen fra den rødgrønne regjeringen om at borgerlig flertall vil g i Frp-politikk på kulturfeltet. Med mindre Frp får rent flertall, kommer et borgerlig flertall til å øke dagens kulturbevilgninger.

Som toppkandidater i Sør-Trøndelag for Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ved dette valget vil vi slå fast følgende:

1. Vi er sterkt uenige i de kraftige kutt i kulturbudsjettene som Fremskrittspartiet står for. Det er uaktuelt for oss å gå inn for en slik politikk. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har vært, og vil fortsette å være, kulturpartier. Vi vil øke kulturbudsjettene framfor å kutte i dem.

2. Vi vil arbeide for en fortsatt styrking av de viktige kulturinstitusjonene i fylket, som Trøndelag Teater, Trondheim Symfoniorkester, Trondheimsolistene og andre. Sterke profesjonelle kulturmiljøer er nødvendig for denne regionen. For oss er et samspill mellom profesjonelle og amatører forutsetningen for kvalitet, mangfold og utvikling i kulturlivet.

3. Vi vil styrke frivillighetskulturen, og bidra til at den sterke posisjonen som blant annet Olavsfestdagene har fått skal videreutvikles.

Logo Venstre, Høyre og KrF

Guri Melby (V)
Linda Cathrine Hofstad Helleland (H)
Øyvind Håbrekke (KrF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**