En tredjedel av byggetiden med OPS!

Vi i Venstre er stolte over at Venstres samferdselsminister fikk bygd ny og sikker E18 mellom Kristiansand og Grimstad som OPS (offentlig privat samarbeid), etter hard motstand fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Øystein Haga E18 i Bamble

Foto: Jan Kløvstad

OPS-prosjektet har gitt oss 1050 meter ny trygg veg i måneden, mens Vegvesenet nå planlegger å bygge bare 330 meter ny veg pr måned mellom Langangen og Farrisvannet (Sky) fra i år til 2012.
Det handler om å redde liv. På gamle E18 mellom Kristiansand og Grimstad var det 424 ulykker på 20 år, frå 1990 og fram til nyvegen åpna i forgårs. Det var 18 dødsulykker. Ulykkeskartet mellom Arendal og Tvedestrand: 10 dødsulykker på 10 år, altså omtrent like mange pr år som mellom Grimstad og Kristiansand. Fagfolk har regna ut høy pris pr dødsulykke. Men det viktige er at livet i seg selv har en verdi. Livet er det viktigste vi har.
Nå må vi få planlegginga i høygear og spaden i jorda i 2014. Og så bygge E18 mellom Arendal og Tvedestrand i samme tempo som OPS-prosjektet i vest. Da vil byggetida bli 19 måneder, mens den med vanlig vegvesentempo blir 4 år og 9 måneder. (Dette er tall fra Vegvesenet selv, gjengitt i Aftenposten 26. august i år.)

Denne enorme forskjellen i byggetid blir enda mer påfallende når vi vet at Langangen-Sky blir 11 km, skal få 11 tunneler, 21 bruer og to toplanskryss, mens Grimstad-Kristiansand har hele 38 km, 7 tunneler, 61 bruer og 11 toplanskryss. Hvorfor i all verden skal de rød-grå partiene presse gjennom så lang byggetid, når alle vet at OPS-finansiering og privat byggearbeid gir tre ganger så høyt byggetempo — og altså utsette oss for flere dødsulykker og andre ulykker på den gamle bygdevegen mellom Arendal og Tvedestrand i enda mange år?

Venstre vil også kople sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og styrke ekspressbusstilbudet. For å løse samferdselsutfordringene tenker vi miljø og sikkerhet samtidig.

Øystein Haga, stortingskandidat for Venstre i Aust-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**