FARLIG TENDENS I NORSK SKOLE

I et leserinnlegg til aviser i Vest-Agder kritiserer fylkesleder Emil Pedersen det voksende byråkratiet i norsk skole. Han skriver:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Som mangeårig lærer i barne- og ungdomsskolen vil jeg gjerne peke på en farlig utvikling jeg har sett de siste årene:

Norske lærere er lei det voksende byråkratiet i skolen. Flere møter, individuelle opplæringsplaner, tilpassede opplæringsplaner, begrunnelse for hver karakter som gis, flere vurderinger og rapportskrivinger osv. er eksempler på den voksende dokumentasjonshaugen i norsk skole. Særlig lærere i full post merker utviklingen godt. Dette stjeler tid og krefter som skulle gått til å forberede undervisning, noe som faktisk gjør at mange holder dårligere timer enn før.

Administrativt personale opplever også at de lesses ned i mer og mer papirarbeid og må på stadig flere møter, noe som medfører mindre tid til å lede det pedagogiske arbeidet i skolen.

Skolebarn

Foto: Microsoft

Man kan forstå at jeg ble svært glad da jeg fant disse formuleringene i Venstres stortingsprogram for de neste fire år:
-Venstre vil arbeide for mindre byråkrati for lærerne, slik at de får mer tid til forberedelse og direkte oppfølging av elever
-Venstre vil at rektor bruker mindre tid på administrative oppgaver og mer tid på å være pedagogisk leder

Emil Pedersen
fylkesleder i Vest-Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**