Næringsdebatten som uteblir

Ikke bare Fredrikstad, men hele Østfold står overfor store økonomiske utfordringer. Jeg tenker som så at uten økte skatteinntekter blir diskusjonen om mer bruk av penger totalt uinteressant. Burde vi ikke heller snakke om verdiskapning? Burde vi ikke snakke om hvordan næringslivet kan lykkes i framtiden? Er det fordi Østfoldbenken ikke har noen visjonære næringslivshoder at debatten uteblir?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Finans

Foto: Luth

Nå skal jeg ikke syte. Styreutvikling Østfold arrangerte konferanse om «Det nye Østfold» og NHO arrangerer samtaler mellom bedrifter og partier, så noe skjer. Det vi i Venstre imidlertid etterlyser er fokuset på de mange små og mellomstore bedriftene som genererer det største bidraget til samfunnet. Selv NHO er enige i det og omtaler dette i sin rapport: 99% SMB – Grunnfjell og vekstmotor i Norge.

Legg merke til at de betegner de små og mellomstore bedriften som grunnfjellet – det vi må bygge videre på, og vekstmotoren – de bedriftene som skal forme framtiden.

NHO utpeker Høyre som “det beste partiet” for næringslivet. Jeg skal ikke klage på NHO´s Partibarometer for Venstre ble tross alt rangert som nummer to – hakk i hel. Spørsmålet er heller; hvor er Høyre? Er Høyre i Østfold det partiet som er best egnet til å kjempe for de små og store bedriftene i fylket? Er ikke Høyre både født og støpt i skjeen til de store selskapene?

Venstre har små og mellomstore bedrifter som topprioritetet. Du hørte kanskje partileder Lars Sponheim i partilederdebatten (NRK 17-august) da han ble spurt om hvilken gruppe i samfunnet han mener det er viktigst å kjempe for: gründere og nyskapere svarte Sponheim, og det synet gjennomsyrer hele partiet.

Hadde Østfold hatt stor olje- og gassvirksomhet hadde jeg akseptert ankepunktet til NHO. De mener nemlig at Venstre er litt for radikale og gjør overgangen til ny energiteknologi for raskt. Ja, vi må innrømme at vi har liten interesse av å stoppe opp for å konservere olje- og gassindustrien. Særlig når vi ser at Europa flyr fra oss innen fornybar energi. Ta for eksempel en titt på Danmark, en gigant innen vindkraft.

Nå er det ikke stor politisk uenighet om behovet for innovasjon og økt kunnskap. Spørsmålet du må stille deg – ikke minst hvis du eier eller jobber i en liten bedrift – er: hvilken politiker lever og dør for din bedrift? Som daglig leder i Foresight Norge AS tenker jeg som så: Venstre har rett, det som er bra for de store bedriftene er svært sjeldent bra for de små. Jeg ønsker forenklinger, mindre bruk av tid til administrasjon, mer fleksibilitet, større muligheter for å finansiere innovasjon i selskapet og ikke minst, mulighet for å investere i selskapet uten å bli straffet med skatt. Vi kan ikke ha de samme reglene for både store og små virksomheter.

OK, nå kommer ikke jeg personlig inn på Stortinget, så mine løfter er kanskje ikke så mye verdt. Det eneste jeg kan love er at vår førstekandidat – Rita Sletner – skal kjenne pusten i nakken om hun skulle sovne på benken. For ansvaret er stort. Det handler om tusenvis av arbeidsplasser og tusenvis av kveldstimer for folk som lever og dør for bedriften sin.

Godt valg.

Helge Hasvold
Leder av Fredrikstad Venstre og fjerde kandidat på Stortingslisten til Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**