GODT VENSTREVALG AV UNGDOMMEN

Den yngre generasjonen velgere viste i dag vei for en god Venstre-vind i årets valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre øker stadig på resultatene i Kongsvinger.
Fra 5,9 % til 8 % var resultatet for Venstre etter dagens skolevalg i Kongsvinger.

Dette tyder på at våre saker slår an hos bevisste unge mennesker, som ser verdien av
MILJØ – SKOLE – VELFERD.

Vi håper ungdommens positive holdning og forståelse for Venstre-politikk får støtte blant tilsvarende mange i det ordinære Stortingsvalget mandag 14. september ’09.

Det betyr at Venstre sin klare holdning til et regjeringsskifte, og kursendring i politikken fører frem. Venstre vil med et slikt resultat på landsbasis være en tilsvarende sterk bidragsyter i en ny regjering, som vi i dag er i opposisjon.

Takk for tilliten gode Venstre-velgere !
Godt valg.

Jørn A. Stenseth
for styret
Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**