Venstre stiller 10 klare miljøkrav til ny regjering

Stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen fra Venstre mener at det bør stilles klare miljøkrav til en ny regjering. Hennes 10 viktigste krav er oppsummert her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


1. Ingen petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen og i Skagerrak

Anne Margrethe Larsen frisert

Venstre stiller ultimatum, vi vil ikke som SV forhandle med Arbeiderpartiet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen etter valget. Vi har stilt ultimatum før, og gått ut av regjeringa på gasskraft. Vi ville gått ut av regjering om "vår" regjering hadde gitt opp rensing på Kårstø, mens SV blir sittende uansett mengde kamelhår i munnen.

2. Storstilt satsing på et moderne og punktlig togtilbud
Bevilgningene må trappes opp med 30 milliarder kroner mer enn det som ligger inne i regjeringens nasjonale transportplan. Det må settes mål om å få reisetiden mellom de store byene ned på 3 timer Kristiansand-Oslo.

Grønn buss

3. Et bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud i byene
Staten må ta mer ansvar for finansieringen av det lokale kollektivtilbudet. De statlige bevilgningene til den lokale kollektivtrafikken må trappes opp med 1 milliard årlig mer enn regjeringens nasjonale transportplan. Både Kristiansand og Arendal må være med i belønningspakka for kollektivsatsing.

4. Økt satsing på fornybar energiproduksjon
Det grønne sertifikatmarkedet er sterkt forsinket, men en god plattform etter fire års hvileskjær. Venstre vil øke ambisjonene. Havmølleforslaget mitt i Stortinget i 2007 skal følge sopp med nasjonal havmølleplan.

5. Staten må bidra med kapital til "grønne" gründere
Det må opprettes et halvstatlig selskap som skal gå inn med risikokapital i klimaløsninger og klimabedrifter. Jeg vil etablere dette selskapet på Agder, nær Elkem Solar, nær FN-huset i Arendal, nær UiA, nær landets fremste miljøteknologiske bedrifter og forskningsmiljø.

6. Offensive tiltak for å redusere strømbruken og fase ut oljefyring.
Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering skal dobles fra 20 til 40 milliarder kroner. Det skal gis mer i støtte til bedrifter og husholdninger som vil redusere eller legge om energibruken i miljøvennlig retning.

7. Et grønt skatteskifte
For å bidra til miljøriktig omstilling vil Venstre redusere skattene til bedriftene, men samtidig ta igjen på utslipp av CO2 og annen miljøskadelig adferd gjennom avgiftsøkninger.

8. Et nytt og forsterket klimaforlik må på plass etter valget og i forkant av klimamøtet i København

Olje forurensing

Det må iverksettes nye virkningsfulle tiltak gjennom et nytt klimaforlik i Stortinget. Venstre har en rekke ambisiøse mål og tiltak klare, blant annet klimakravene som de rødgrønne sa nei til under forrige runde med klimaforhandlinger.

9. "Skrote" norske klimakvoter.
Venstre vil stoppe det statlige salget av klimakvoter til det europeiske markedet. Det vil være et effektivt klimatiltak som kan iverksettes over natten.

10. Ingen utbygging av nye store vassdrag.
Det skal ikke bygges ut ny stor vannkraft. Vi vil satse på bedre teknologi og småkraftverk på Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**