Bilfri indre kai

Venstre satte før ferien på dagsorden at Indre kai bør være bilfri. Nå har vi fulgt opp saken videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Haugesund kommunes planutvalg har nå drøftet biltrafikken på indre kai uformelt. Kommuneadministrasjonen har lovet å komme tilbake med en egen sak om dette til utvalget.

Det ser ut til å herske bred enighet om at det er behov for å gjøre noe, både med tanke på trafikksikkerhet, men også for å ta vare på investeringene kommunen har gjort på kaien.

Venstre tok før ferien opp denne saken i et møte i Sentrumsarenaen. Dette er ikke et vedtaksført organ, men både ordføreren og politiet signaliserte at det her kunne være rom for en endring av reguleringsbestemmelsene.

Vi er nå snart 1800 medlemmer i gruppen “Ja til bilfri indre kai” på Facebook. Meld deg gjerne inn i denne gruppen og inviter dine venner til å bli med, slik at vi opprettholder oppmerksomheten om saken:

http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=85542772212

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**