Et interessant idémøte med Kunnskapsbyen Lillestrøm

Venstres to fremste kandidater fra Romerike, Inge Solli fra Nittedal og Lars Peder Nordbakken fra Gjerdrum, hadde i dag et idéutvekslingsmøte om forskning og innovasjon med direktør for Kunnskapsbyen Lillestrøm, Øyvind Michelsen på Campus Kjeller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Satsinger må ikke bli for puslete — i en global økonomi
Kjeller-miljøet er selve hovedsentret for forskning og utvikling innen energi- og miljø i Norge, med fokus på ny fornybar energi. Øyvind Michelsen kunne vise til at den stadig økte styrken i denne forsknings- og innovasjonsklyngen virker selvforsterkende, og formidler noe viktig: At det er veldig viktig å få tilstrekkelig tyngde i satsingene for å få noe til i en internasjonal konkurransesituasjon.

Tydelige kvitteringer på viktige deler av Venstres politikk
Inge Solli og Lars Peder Nordbakken møtte ellers på stor forståelse for Venstres linje innen forskning, entreprenørskap og innovasjon. Det gjaldt blant annet Venstres økte stasing på friere forskning og større basisbevilninger også til instituttsektoren, økt tilgang til innovasjonsstøtte og såkornkapital også til sentrale strøk av landet, samt Venstres karftsatsing for å øke investeringer i utviklingsprosjekter, pilotutprøving og igangsetting av ny fornybar energiproduksjon basert på ny teknologi — Klimatek. Michelsen understreket tydelig at vi må satse skikkelig for å få til den vridningen mot fornybar energi som alle ønsker, og at grønne sertifikater er en viktig basisforutsetning for å få det til.

Inge Solli, Øyvind Michelsen og Lars Peder Nordbakken etter dagens idémøte

Foto: camp

Har vi glemt noe av stor betydning i norsk innovasjonssatsing?
Avslutningvis dreide samtalen seg om å se nye muligheter for å fremme produktive innovasjoner i Norge. Tydelig inspirert av et besøk i Boston i USA spilte Michelsen inn tanken om at vi trolig har en del å hente på å stimulere langt sterkere til at ideer som skapes i private bedrifter, og ikke får støtte der, får nye muligheter utenom bedriftene — og at exit-gründerne ikke glemmes helt. Det har vist seg at mange av de mest vellykkede innovasjonene nettopp stammer fra slike entreprenører som slutter i en stor bedrift, og det dreier seg om langt flere ennBill Gates! Kanskje kom vi på sporet av kilden til en rekke gode ideer som aldri ser dagens lys i Norge? Innspillet ble tatt med videre av de to innovasjonsvennlige Venstre-kandidatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**