Fortsatt i god drift etter ni måneder — men vi ønsker endringer for gründere

De tre gründerne, Sirèn Fossli Nielsen, Nan-Ciu Chen og Thomas Haugseth, startet for nøyaktig 9 måneder siden sin egen restaurant midt i Hønefoss sentrum i kulturstiftelsen Fengselet.
Med fast arbeid på Kleivstua i Hole kommune og sikre inntekter gikk de inn i et nytt prosjekt med restaurantdrift, stor usikkerhet, men med god planlegging før oppstartsfasen, en bankforbindelse som trodde på de tre kokkene åpnet de dørene til Brasseriet den 9. januar.
Helge Stiksrud, Buskeruds andrekandidat til Stortingsvalget, tok seg tid til å møte de travle kjøkkenskriverne en varm sensommerdag for å få input på hvilke utfordringer de har hatt i etableringsfasen og hva de kunne ha ønsket seg av lettere og mer forenklet byråkrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De tre gründerne, Sirèn Fossli Nielsen, Nan-Ciu Chen og Thomas Haugseth, startet for nøyaktig 9 måneder siden sin egen restaurant midt i Hønefoss sentrum i kulturstiftelsen Fengselet.
Med fast arbeid på Kleivstua i Hole kommune og sikre inntekter gikk de inn i et nytt prosjekt med restaurantdrift, stor usikkerhet, men med god planlegging før oppstartsfasen, en bankforbindelse som trodde på de tre kokkene åpnet de dørene til Brasseriet den 9. januar.
De hadde alle tre en klokkertro på deres nye livsstil og visste at de kunne gjøre Brasseriet til det beste spisestedet i byen.
Etter 9 måneders drift har de vist at de kan og de har og har hatt fornøyde gjester som trives i de gamle fengslende lokalene med godt spise og hyggelig selskap.
Det hele startet med de tre i deres nyetablert aksjeselskap men i dag har de doblet antall faste ansatte og er seks som mottar fast lønn, og mange deltidsansatte har ofte deres virke på kjøkkenet og i serveringen.

De tre gründerne, Sirèn Fossli Nielsen, Nan-Ciu Chen og Thomas Haugseth sammen med Helge Stiksrud

Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

Helge Stiksrud, Buskeruds andrekandidat til Stortingsvalget, tok seg tid til å møte de travle kjøkkenskriverne en varm sensommerdag for å få input på hvilke utfordringer de har hatt i etableringsfasen og hva de kunne ha ønsket seg av lettere og mer forenklet byråkrati.

De tre gründerne var skjønt enige om at det viktigste før oppstarten var en god og trygg bankforbindelse som trodde på restaurantdriften. Et godt samarbeid med kulturstiftelsen var også et viktig moment i driftplanleggingen.
Konseptutviklingen og presentasjon av bedriften ut til Ringerikes befolkning via egen markedsføring var også et viktig element. Men det var ikke råd til glorete og fargerike brosjyrer. De tok sykkelen frem og begynte egen distribusjon av enkle foldede brosjyrer og leverte rundt i postkasser i distriktet.
Nøkternhet og begrensninger av kostnader er stikkord, som i samtalene med Helge Stiksrud, kom frem flere ganger under møtet.

-Vi mener vi gjør en samfunnsnyttig innsats for Ringerikes befolkning, vi har sørget for flere arbeidsplasser og vi gleder våre besøkende med god mat og god stemning i hyggelige lokaler.
Håpet om at stedet vårt kan bli et møtested for de med sans for kvalitet er selvfølgelig tilstede og kanskje også et levebrød for enda flere i tiden fremover.

Leverandører av råvarer kommer fra mange lokale firmaer i Ringerike og Hadeland. Kun det ypperste av råvarer kommer inn på kjøkkenet for å bli tilberedt til lekre kulinariske opplevelser. -Dette er viktig for vårt videre omdømme, sier alle tre i kor.

Helge Stiksrud tanker om Venstres ønsker om et nyskapende Norge, som igjen er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere tar makten over egen arbeidsdag, ble diskutert. – Også av hensyn til maktspredning er det viktig med selvstendig næringsdrivende og flere små bedrifter, sa Helge Stiksrud før han fortalte om det offentlige virkemiddelapparatet som må stimulere til omstilling og nyskaping.

Kokkene på Brasseriet i Hønefoss var enige i alle ideer og saker som Venstre har i deres program. Det må bli lettere å starte opp egen bedrift i Norge. Blant annet kan de ikke forstå at arbeidsgiveravgiften skal være så høy. Avskrivningsrettighetene bør også endres til det enklere.
Skattelettelsen ved investeringer bør også endre til det bedre.
Økningen av fribeløp ved kjøp av aksjer ser de også på som en styrke for bedriften og de ansatte.

Momssatsene er også merkelige, vi kjøper inn råvarer med 14 % og selger ut med 25 % moms hvis våre gjester spiser inne i våre vakre lokaler. Men skal de ha maten ut av huset eller så er momssatsen mindre. Det koster faktisk mer å ha gjestene til bords her i huset enn om de skulle ta med seg maten hjem eller andre steder.
Trygdeavgiften bør også settes ned for små bedrifter i etableringsfasen og det hadde vært flott hvis vi hadde Invasjon Norge som kunne hjelpe oss med både kapital og eller rådgivning.

Men vi er glad for at vi har klart oss så bra, så langt. Men hvis et parti kunne legge forholdene bedre og lettere til rette for sånne som oss, så hadde det vært hyggelig avslutter de tre gründerne, Sirèn Fossli Nielsen, Nan-Ciu Chen og Thomas Haugseth i samtale med Helge Stiksrud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**