Hedmark-Nedland: 100-0

Valgkampen fortsetter i samme trend som de siste 6 årene med tanke på utviklingen i statlige arbeidsplasser i “innlandet”. De siste 6 årene har Hedmark fått 1551 nye, mens Oppland har mistet 72.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Av Ketil Kjenseth, 2. kandidat for Oppland Venstre

I valgkampen har statsråder fra Ap levert opp mot 100 nye statlige arbeidsplasser til Hedmark. Justisminister Knut Storberget har lovet Bruvoll fengsel i Nord-Odal "evig liv", etter ett års prøvedrift. Dette utgjør alene 50 arbeidsplasser. I tillegg har Storberget lekket fra statsbudsjettet at det kommer 5 nye stillinger til "grensepolitiet". Hvis vi i tillegg tar med kulturminister Trond Giskes nye milliondryss over Teater Innlandet, vil det anslagsvis bli 5 nye stillinger der — med formell arbeidsadresse Hamar (selv om det skal være såkalt "turnerende" teater). I samme slengen tok han turen til Elverum og la igjen over det dobbelte til Terningen Arena. Hvis vi føyer til at selveste statsministeren har vært på Hamar og lovd ut nytt sykehus, så snakker vi om en pen sum statlige kroner og arbeidsplasser til Hedmark. Før i år har det blitt vedtatt statlig reguleringsplan for bygging av dobbeltspor jernbane til Hamar. Og snart åpner firefelt E6 til Kolomoen. Og Tynset har fått arkiv, med 20 statlige arbeidsplasser.

Nedland — ikke Oppland
Hvis vi tar en sprøkkin holk over Mjøsa, så har regjeringen vært i fjellheimen og åpnet Breheimen nasjonalpark. Kommunalministeren har vært i Vågå og lansert 25 millioner kroner til utkantkommuner i Norge (til opplysning er det 234 kommuner med mindre enn 5000 innbyggere — så det blir 106.837,- på hver) og en snartur på Raufoss og lagt igjen 4 millioner kroner til omstilling av kommunen (ikke til industrien, hvor det er over 600 permitterte ). Og i dag kom det 1 million kroner for endelig å få reparert Randsfjordferga — som har vært ute av drift i noen uker. Så har det vel kommet noe til rassikring, før i år. Og Tore Hagebakken vil jobbe for å få støtte til et senter for universell utforming på Høgskolen i Gjøvik. Det stemte han imot for 9 måneder siden, da Venstre foreslo nettopp 5 millioner kr til dette i statsbudsjettet for 2009. Og det var det. Enda så mange ganger statsministeren har vært i fylket, har det blitt med å kaste glans. Det eneste den rødgrønne regjeringen leverer i Nedland er kulisser i fjellet for turister og litt reparering hist og her. Selv det vellykkede forsøket "Fritt Fram" avvikles ved utgangen av 2009. Den forrige regjeringen gav Oppland forsøksstatus til fritt å disponere midler fra 5 departementer i én pott — i stedet for 5 øremerkede. Det har ført til "regionaliseringen" av Oppland, etter modell av regionrådet for Nord-Gudbrandsdal og i Valdres. Men nå er det slutt. Ennå har ingen i ledelsen i fylkeskommunen snakket om hva som skal skje med tilskuddene til regionene, når forsøket stoppes. Og slett ingen i regjeringen, som skal innføre mer slik samarbeid med Samhandlingsreformen sin.

Bro Storebelt Danmark Sverige samferdsel vei

Foto: Bjørg Lien

Innlandet — eller Hedmark?
Sett i lys av de dramatiske forskjellene over, må det etter hvert bli vanskelig for Ap å bortforklare at Oppland er under avvikling. Spørsmålet er snart bare om de har bestemt seg for om vi skal hete Innlandet eller Hedmark. For noen timer siden var jeg på et nesten hjerteskjærende møte med tillitsvalgte ved Forsvarets Operative Sikkerhets Tjeneste (FOST) på Jørstadmoen. De fortalte om en berettiget frykt for at FOST blir flyttet til Oslo. 34 arbeidsplasser, som forrige regjering kjempet dit. I tillegg ble NorSiS flyttet til Gjøvik. Sammen er de helt i front i verden på datasikkerhet. Flyttes FOST slår hele dette miljøet sprekker. I tillegg trues Forsvarets ingeniørutdanning på Jørstadmoen og masterstudiet i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik. Denne regjeringen er virkelig i ferd med å gjøre det umulige for Oppland helt mulig. Måtte den avgå med døden før Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**