Ny giv med Venstre, KrF og Høyre

Dagens regjering har disponert langt større inntekter enn noen tidligere regjeringer, men har likevel sviktet. Regjeringen har satt rekorder i økning av offentlige utgifter på nesten alle områder, men økningene er ikke omsatt i høyere kvalitet på offentlige tjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Logo Venstre, Høyre og KrF

Med Venstre, KrF og Høyre vil vi få en regjering hvor det vil være enighet om å fornye politikken på viktige områder. Venstre, KrF og Høyre er selvstendige partier — og har ulike synspunkter på en rekke saker. Likevel er det mye som samler.

I en borgerlig regjering vil Venstre særlig arbeide for:
– En mer offensiv satsing for å møte klimautfordringene og sterkere medvirkning fra bedrifter og enkeltmennesker enn det dagens regjering har fått til.
– At samfunnet bygges nedenfra, gjennom å gi enkeltmennesker, familier, bedrifter og frivillige organisasjoner mer frihet og mer ansvar. Venstre vil bruke skatte- og avgiftspolitikken til å stimulere enkeltmennesker og bedrifter til å ta mer ansvar.
– Etter fire år med ukritisk økning i offentlig pengebruk er det nødvendig å effektivisere offentlig sektor for å kunne levere mer og bedre velferdstjenester. Færre og sterkere kommuner skal ha ansvar for en større del av velferdstjenestene.
– En storstilt satsing på skole, forskning og kunnskap som bærebjelker for verdiskapning og samfunnsutvikling. Den rødgrønne regjeringens hvileskjær innenfor forskning og høyere utdanning trenger avløsning.

Tor Homleid

Vi får gjennomført mer sosial og liberal Venstrepolitikk i regjeringssamarbeid med Høyre og KrF. Venstre gjør Høyre mer sosialt og KrF mer liberalt. Godt valg !

Tor Homleid,
Stortingskandidat, Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**